کتاب‌ها

شرفنامه

تاریخی (1596)
اثر: شرف خان بدلیسی
زبان: فارسی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی مەلای جزیری

دفتر شعر (1630)
اثر: ملای جزیری
زبان: کردی شمالی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانا فەقیێ تەیران

دفتر شعر (1650)
اثر: فقی طیران
زبان: کردی شمالی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

نووبهارا بچووکان

دفتر شعر (1683)
اثر: احمد خانی
زبان: کردی شمالی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

مەم و زین

دفتر شعر (1692)
اثر: احمد خانی
زبان: کردی شمالی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی بێسارانی

دفتر شعر (1702)
اثر: بیسارانی
زبان: کردی گورانی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی ئەحمەدی خانی

دفتر شعر (1707)
اثر: احمد خانی
زبان: کردی شمالی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

شیرین و خوسرەو

دفتر شعر (1735)
اثر: خانای قبادی
زبان: کردی گورانی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی خانای قوبادی

دفتر شعر (1750)
اثر: خانای قبادی
زبان: کردی گورانی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

مەهدینامە

دفتر شعر (1762)
اثر: ابن الحاج
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

سوڵتان ئیبراهیم و نۆشافەرین

دفتر شعر (1765)
اثر: خانای قبادی
زبان: کردی گورانی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

لەیلا و مەجنوون

دفتر شعر (1770)
اثر: خانای قبادی
زبان: کردی گورانی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

شیعرەکانی تورکەمیر

دفتر شعر (1810)
اثر: ترک امیر
زبان: کردی گورانی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوان مولانا خالد

دفتر شعر (1828)
اثر: مولانا خالد
زبان: فارسی، کردی گورانی، عربی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

ئەحمەدی

دفتر شعر (1830)
اثر: شیخ معروف نودهی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی مەستوورە

دفتر شعر (1848)
اثر: مستوره
زبان: کردی گورانی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی سەیدی

دفتر شعر (1849)
اثر: صیدی
زبان: کردی گورانی، فارسی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %98.75

دیوانی کوردی

دفتر شعر (1850)
اثر: کردی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی ئەحمەدی کۆر

دفتر شعر (1856)
اثر: احمد کور
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی

دفتر شعر (1860)
اثر: احمد بیگ کوماسی
زبان: کردی گورانی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

چل حیکایەت

داستان کوتاه (1860)
اثر: ملا محمود بایزیدی
زبان: کردی شمالی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی سالم

دفتر شعر (1860)
اثر: سالم
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

اشعار فارسی سالم

دفتر شعر (1860)
اثر: سالم
زبان: فارسی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی نالی

دفتر شعر (1860)
اثر: نالی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

عەقیدەی مەرزیە

دفتر شعر (1860)
اثر: مولوی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی مەلای جەباری

دفتر شعر (1866)
اثر: ملای جباری
زبان: کردی گورانی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی مەولەوی

دفتر شعر (1866)
اثر: مولوی
زبان: کردی گورانی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

ئەو شیعرانەی دراونەتە پاڵ مەولەوی

دفتر شعر (1866)
اثر: مولوی
زبان: کردی گورانی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت

دفتر شعر (1868)
اثر: سید یعقوب ماهیدشت
زبان: کردی گورانی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی حاجی قادری کۆیی

دفتر شعر (1876)
اثر: حاجی قادر کویی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

ئاقیدەی شێخ سەمیع

دفتر شعر (1880)
اثر: سمیع
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی وەلی دێوانە

دفتر شعر (1881)
اثر: ولی دیوانه
زبان: کردی گورانی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی جەفایی

دفتر شعر (1890)
اثر: جفایی
زبان: کردی گورانی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی

دفتر شعر (1891)
اثر: شیخ رضا طالبانی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

اشعار فارسی شیخ رضا

دفتر شعر (1891)
اثر: شیخ رضا طالبانی
زبان: فارسی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی مەحوی

دفتر شعر (1896)
اثر: محوی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

اشعار فارسی محوی

دفتر شعر (1896)
اثر: محوی
زبان: فارسی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

روضة الصفا

دفتر شعر (1900)
اثر: میرزا عبدالقادر پاوه‌ای
زبان: کردی گورانی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوان وفایی (اشعار فارسی)

دفتر شعر (1902)
اثر: وفایی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %102.25

دیوانی وەفایی

دفتر شعر (1902)
اثر: وفایی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

شێوەزاری کوردیی موکری

دفتر شعر (1906)
اثر: اسکار مان
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %88.33

دیوانی حەریق

دفتر شعر (1909)
اثر: حریق
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

شیعرەکانی جەهانئارا

دفتر شعر (1911)
اثر: جهان‌آرا
زبان: کردی گورانی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی تاهیر بەگی جاف

دفتر شعر (1918)
اثر: طاهر بیگ جاف
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی مەلا حەسەنی دزڵی

دفتر شعر (1919)
اثر: ملا حسنی دزلی
زبان: کردی گورانی، کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

ئینجیلی موقەدەس

دینی (1919)
اثر: لودڤیگ فاسوم
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

لە خەوما

رمان کوتاه (1925)
اثر: جمیل صائب
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

شیعرەکانی شوکری فەزڵی

دفتر شعر (1925)
اثر: شکری فضلی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دەستووری زمانی کوردی

دستورزبان (1929)
اثر: توفیق وهبی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

بەرهەمەکانی مستەفا شەوقی

دفتر شعر (1930)
اثر: مصطفی شوقی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

خولاسەیەکی تاریخی کورد و کوردستان (جڵدی ١)

تاریخی (1931)
اثر: محمدامین زکی بیگ
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

خولاسەیەکی تاریخی کورد و کوردستان (جڵدی ٢)

تاریخی (1931)
اثر: محمدامین زکی بیگ
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی ئەدیب

دفتر شعر (1932)
اثر: ادیب
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

خوێندەواریی باو

دستورزبان (1933)
اثر: توفیق وهبی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی ناری

دفتر شعر (1934)
اثر: ناری
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی جەوهەری

دفتر شعر (1935)
اثر: جوهری
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دوانزە سوارەی مەریوان

داستان کوتاه (1935)
اثر: پیرمرد
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %80

دیوانی ئەحمەد موختار جاف

دفتر شعر (1935)
اثر: احمد مختار جاف
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

مەسەلەی ویژدان

رمان کوتاه (1935)
اثر: احمد مختار جاف
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی زێوەر

دفتر شعر (1935)
اثر: زیور
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی حەمدی

دفتر شعر (1936)
اثر: حمدی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی سەیفولقوزات

دفتر شعر (1936)
اثر: صیف القضات
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی ئەدەب

دفتر شعر (1936)
اثر: عبدالله بیگ مصباح دیوان
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی بێخود

دفتر شعر (1939)
اثر: بیخود
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

فڕی فڕی قەل فڕی

رمان کوتاه (1940)
اثر: ملای گوره
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی ئاغا عینایەت

دفتر شعر (1941)
اثر: آقا عنایت
زبان: کردی گورانی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی موفتی پێنجوێنی

دفتر شعر (1941)
اثر: مفتی پنجوینی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

شیعرەکانی حیلمی کاکەیی

دفتر شعر (1942)
اثر: حلمی کاکه‌ای
زبان: کردی گورانی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی سافی هیرانی

دفتر شعر (1942)
اثر: صافی هیرانی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوان صافی (اشعار فارسی)

دفتر شعر (1942)
اثر: صافی هیرانی
زبان: فارسی، ترکی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

ئاڵەکۆک

دفتر شعر (1944)
اثر: هژار
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی مەلا مارف کۆکەیی

دفتر شعر (1945)
اثر: ملا مارف کوکه‌یی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

شیعرەکانی شێخ مەحموود

دفتر شعر (1946)
اثر: شیخ محمود
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

هەدیەی کوردستان

دفتر شعر (1947)
اثر: جوهری
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

گەنجینەی مەردان

تاریخی (1948)
اثر: زیور
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

یادداشتی ڕۆژانی دەربەدەری

تاریخی (1948)
اثر: زیور
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی دڵدار

دفتر شعر (1948)
اثر: دلدار
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی فایق بێکەس

دفتر شعر (1948)
اثر: فایق بیکس
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

پەیکەرە بەردینەکانی ئەشکەوتی گوندک

تاریخی (1948)
اثر: توفیق وهبی
زبان: انگلیسی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %80

تەئریخی جاف

تاریخی (1949)
اثر: کریم بیگ جاف
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

گوڵاڵەی مەریوان

دفتر شعر (1950)
اثر: قانع
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

بەهەشت و یادگار

دفتر شعر (1950)
اثر: گوران
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

پەندەکانی پیرەمێرد

دفتر شعر (1950)
اثر: پیرمرد
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی پیرەمێرد

دفتر شعر (1950)
اثر: پیرمرد
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

گۆرانی

دفتر شعر (1950)
اثر: محمد مکری
زبان: فارسی، کردی جنوبی، کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

مێژووی ئەدەبی کوردی

مقالات (1952)
اثر: علاالدین سجادی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی بەختیار زێوەر

دفتر شعر (1952)
اثر: فایق زیور
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

باخچەی کوردستان

دفتر شعر (1953)
اثر: قانع
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

چوارباخی پێنجوێن

دفتر شعر (1953)
اثر: قانع
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی فانی

دفتر شعر (1953)
اثر: ملا حسین فانی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

شاخی هەورامان

دفتر شعر (1954)
اثر: قانع
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

بارانی ڕەحمەت

دفتر شعر (1954)
اثر: ملا عبدالکریم مدرس
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

ئاشتی

دفتر شعر (1954)
اثر: کامران مکری
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی مەزڵووم

دفتر شعر (1955)
اثر: مظلوم
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دەشتی گەرمیان

دفتر شعر (1955)
اثر: قانع
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی عارف عورفی

دفتر شعر (1956)
اثر: عارف عرفی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

باهۆز

دفتر شعر (1956)
اثر: عثمان صبری
زبان: کردی شمالی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

یادداشتەکانی مناڵی و بەشێکی سەردەمی فەقێیەتی

خودزندگینامه (1956)
اثر: ملا محمد چروستانی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

ڕشتەی مرواری (بەرگی ١)

داستان کوتاه (1957)
اثر: علاالدین سجادی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

ڕشتەی مرواری (بەرگی ٢)

داستان کوتاه (1957)
اثر: علاالدین سجادی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100.36

ڕازی تەنیایی

دفتر شعر (1957)
اثر: احمد هردی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیاری

دفتر شعر (1957)
اثر: کامران مکری
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

ئاگر و ژیلە

دفتر شعر (1958)
اثر: کامران مکری
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

گوڵاڵە سوورە

دفتر شعر (1958)
اثر: کامران مکری
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

ڕشتەی مرواری (بەرگی ٣)

داستان کوتاه (1958)
اثر: علاالدین سجادی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

لالۆ کەریم

رمان کوتاه (1959)
اثر: جمال نبز
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %75

هەمیشە بەهار

رمان کوتاه (1960)
اثر: علاالدین سجادی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

خەیام بە کوردی

دفتر شعر (1960)
اثر: گوران
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

شازادەی بەختیار

رمان کوتاه (1962)
اثر: گوران
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی گۆران

دفتر شعر (1962)
اثر: گوران
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی ویساڵی

دفتر شعر (1962)
اثر: وصالی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

لاوک و پەیام

دفتر شعر (1962)
اثر: گوران
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

لە کۆڕی خەباتا

دفتر شعر (1962)
اثر: گوران
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

شێوەزارناسیی کوردی

داستان کوتاه (1962)
اثر: د. ن. مکنزی
زبان: کردی مرکزی، کردی شمالی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %0.25

دیوانی ئەسیری

دفتر شعر (1962)
اثر: اسیری
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

بنەچەکەی کوردان و بنچینەی زمانی کوردی

دستورزبان (1964)
اثر: توفیق وهبی
زبان: انگلیسی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

پاشمەرگەی قانع

دفتر شعر (1965)
اثر: قانع
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

سروەی بەربەیان

دفتر شعر (1965)
اثر: قانع
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی مینە جاف

دفتر شعر (1965)
اثر: مینه جاف
زبان: کردی مرکزی، کردی گورانی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی عوسمان عوزێری

دفتر شعر (1966)
اثر: عثمان عوزیری
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی عاجز

دفتر شعر (1967)
اثر: عاجز
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی ناتیق

دفتر شعر (1967)
اثر: ناطق
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

فرمێسک و زەردەخەنە

دفتر شعر (1968)
اثر: دلشاد مریوانی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

ڕشتەی مرواری (بەرگی ٤)

داستان کوتاه (1968)
اثر: علاالدین سجادی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

ئاوات و ڕەنج

دفتر شعر (1968)
اثر: کامران مکری
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

تریفەی هەڵبەست

دفتر شعر (1968)
اثر: شیرکو بیکس
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

سروشت و دەروون

دفتر شعر (1968)
اثر: گوران
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %103.23

فرمێسک و هونەر

دفتر شعر (1968)
اثر: گوران
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی سابیری

دفتر شعر (1969)
اثر: صابری
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

کەژاوەی گریان

دفتر شعر (1969)
اثر: شیرکو بیکس
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

لاس و خەزاڵ (سوارە)

رمان کوتاه (1970)
اثر: سواره ایلخانیزاده
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

چەکوشوەشێنی ڕۆڵەکوژراو

نمایشنامه (1970)
اثر: سواره ایلخانیزاده
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی شێخ نووری

دفتر شعر (1970)
اثر: شیخ نوری شیخ صالح
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %98.36

سەرنجێ لە زمانی ئەدەبیی یەکگرتووی کوردی

مقالات (1971)
اثر: عزالدین مصطفی رسول
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

زەبری هۆنراوە

دفتر شعر (1971)
اثر: کامران مکری
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

کاوەی ئاسنگەر

نمایشنامه (1971)
اثر: شیرکو بیکس
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

ڕشتەی مرواری (بەرگی ٥)

داستان کوتاه (1971)
اثر: علاالدین سجادی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

ژانی گەل

رمان (1972)
اثر: ابراهیم احمد
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

پێکەنینی گەدا

داستان کوتاه (1972)
اثر: حسن قزلجی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

تاریک و ڕوون

دفتر شعر (1974)
اثر: هیمن
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

من تینوێتیم بە گڕ ئەشکێ

دفتر شعر (1974)
اثر: شیرکو بیکس
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

تاپۆ و بوومەلێڵ

مقالات (1974)
اثر: سواره ایلخانیزاده
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی عاسی

دفتر شعر (1975)
اثر: ملا مصطفی عاصی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

کاروانی یار

دفتر شعر (1975)
اثر: جلال مدحت خوشنام
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

خەوە بەردینە

دفتر شعر (1976)
اثر: سواره ایلخانیزاده
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی شاهۆ

دفتر شعر (1976)
اثر: شاهو
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

ببن بە تیشک

دفتر شعر (1977)
اثر: دلشاد مریوانی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی شاکەلی

دفتر شعر (1978)
اثر: شاکلی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

کۆی بەرهەمی قزڵجی

داستان کوتاه (1978)
اثر: حسن قزلجی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %66.67

کازیوە

دفتر شعر (1978)
اثر: شیرکو بیکس
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

ئاسک

نمایشنامه (1978)
اثر: شیرکو بیکس
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

خۆشخوانی

دفتر شعر (1978)
اثر: علاالدین سجادی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

ڕشتەی مرواری (بەرگی ٦)

داستان کوتاه (1978)
اثر: علاالدین سجادی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

ڕشتەی مرواری (بەرگی ٧)

داستان کوتاه (1979)
اثر: علاالدین سجادی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

ناڵەی جودایی

دفتر شعر (1979)
اثر: هیمن
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

وەنەوشە

دفتر شعر (1979)
اثر: محمدصدیق محمودی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

ئێمەیش لە خۆشەویستی دەزانین

دفتر شعر (1979)
اثر: دلشاد مریوانی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

شیعرەکانی مەلا ئاوارە

دفتر شعر (1979)
اثر: ملا آواره
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

شیعر و هەڵوێست

دفتر شعر (1979)
اثر: حسین مولود احمد
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی جەمیل ڕەنجبەر

دفتر شعر (1980)
اثر: جمیل رنجبر
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100.68

کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند

دفتر شعر (1980)
اثر: فقی قادر هموند
زبان: کردی گورانی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی کانی

دفتر شعر (1980)
اثر: عبدالجبار آقای دوغرمه‌چی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

سەمفۆنیای وەنەوشە

دفتر شعر (1980)
اثر: دلشاد مریوانی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

سەمای نێرگز

دفتر شعر (1980)
اثر: دلشاد مریوانی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

ئەڵوەن

رمان (1980)
اثر: احلام منصور
زبان: کردی مرکزی، کردی جنوبی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی خادیم (بەرگی ١)

دفتر شعر (1980)
اثر: خادم
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی خادیم (بەرگی ٢)

دفتر شعر (1980)
اثر: خادم
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

چوارینەکانی زاری

دفتر شعر (1980)
اثر: زاری
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی زاری

دفتر شعر (1980)
اثر: زاری
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %99.64

دوو سروودی کێوی

دفتر شعر (1980)
اثر: شیرکو بیکس
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

ڕەنگاڵە

دفتر شعر (1980)
اثر: شیرکو بیکس
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

وەرگێڕانی مەم و زین

دفتر شعر (1980)
اثر: هژار
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

چەپکێ لە گوڵاڵەسوورەی شارەزوور

دفتر شعر (1981)
اثر: علی شارزوری
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

ڕشتەی مرواری (بەرگی ٨)

داستان کوتاه (1982)
اثر: علاالدین سجادی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

شەفاق

دفتر شعر (1982)
اثر: جگرخون
زبان: کردی شمالی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

چەپکە گوڵ

دفتر شعر (1983)
اثر: شامی کرمانشاهی
زبان: کردی جنوبی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

خەزنەی جەواهێر

دفتر شعر (1983)
اثر: ملا احمد قاضی پنجوینی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی کەمالی

دفتر شعر (1984)
اثر: کمالی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %98.64

دیوانی لوتفی

دفتر شعر (1984)
اثر: لطفی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی ئەخۆل

دفتر شعر (1984)
اثر: اخول
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

ڕووبار

دفتر شعر (1984)
اثر: شیرکو بیکس
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

چەپکێ گوڵ و خونچە

دفتر شعر (1985)
اثر: علی عارف آقا
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

بەرهەمی خاوێن

دفتر شعر (1985)
اثر: علی عارف آقا
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

ئاشنایی و ڕۆشنایی

دفتر شعر (1985)
اثر: علی عارف آقا
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

داستانی هەڵۆی سوور

دفتر شعر (1985)
اثر: شیرکو بیکس
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

کەشکۆڵی پێشمەرگە

دفتر شعر (1985)
اثر: شیرکو بیکس
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی شێخ محەممەدی حیلمی

دفتر شعر (1985)
اثر: شیخ محمد حلمی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

چوارینەکانی سامی

دفتر شعر (1985)
اثر: سامی عودال
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی سامی عەوداڵ

دفتر شعر (1985)
اثر: سامی عودال
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی موخلیس

دفتر شعر (1985)
اثر: مخلص
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

کاروانی خەیاڵ

دفتر شعر (1985)
اثر: هیدی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

لە غوربەتا

دفتر شعر (1985)
اثر: محمد عمر عثمان
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیاریی مەهاباد

دفتر شعر (1985)
اثر: ملا غفور دباغی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

شاری وێران

مقالات (1985)
اثر: علی حسنیانی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی محەمەد ساڵح دیلان

دفتر شعر (1986)
اثر: محمدصالح دیلان
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

چەند بەرهەمێکی بەرایی

دفتر شعر (1986)
اثر: هیمن
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

بارگەی یاران

دفتر شعر (1986)
اثر: هیمن
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

هەواری خاڵی

مقالات (1986)
اثر: هیمن
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

گوڵ ئەستێرە

دفتر شعر (1986)
اثر: کامران مکری
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

شیعرەکانی کامەران موکری لە ڕۆژنامەکاندا

دفتر شعر (1986)
اثر: کامران مکری
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

ئاوێنە بچکۆلەکان

دفتر شعر (1986)
اثر: شیرکو بیکس
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

داڵ

دفتر شعر (1987)
اثر: شیرکو بیکس
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

ڕۆحی مەولانا خالید

دفتر شعر (1987)
اثر: پیرمرد
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی کاکەی فەلاح

دفتر شعر (1988)
اثر: کاکه‌ی فلاح
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی حەقیقی

دفتر شعر (1988)
اثر: حقیقی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

شاری دڵ

دفتر شعر (1989)
اثر: سید کامل امامی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

پەلکەزێڕینەش نامۆ مەکەن

دفتر شعر (1989)
اثر: دلشاد مریوانی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

خەونی سەما دژەکان

دفتر شعر (1989)
اثر: دلشاد مریوانی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

عیشقی بێ نەخشان

دفتر شعر (1989)
اثر: دلشاد مریوانی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

سیابەند و خەجێ

دفتر شعر (1989)
اثر: سمند سیابندوو
زبان: کردی شمالی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

تەم توومان

دفتر شعر (1989)
اثر: شیرکو بیکس
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی ئەوڕەحمان بەگی بابان

دفتر شعر (1989)
اثر: عبدالرحمان بیگ بابان
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دمدم

دفتر شعر (1990)
اثر: حجی جندی
زبان: کردی شمالی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی میرزا غەفوور

دفتر شعر (1991)
اثر: میرزا غفور
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

بەدیع و عەرووزی نامی

دفتر شعر (1991)
اثر: ملا عبدالکریم مدرس
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دەربەندی پەپوولە

دفتر شعر (1991)
اثر: شیرکو بیکس
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

بۆ کوردستان

دفتر شعر (1991)
اثر: هژار
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

قورئانی پیرۆز بە کوردی

دینی (1991)
اثر: هژار
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

چوارێنەکانی خەییام

دفتر شعر (1991)
اثر: هژار
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

پێنج ئەنگوست دەبنە یەک مست

دفتر شعر (1991)
اثر: هژار
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

چوار نامیلکەی عەلی شەریعەتی

دفتر شعر (1991)
اثر: هژار
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

هەوارگەی دڵان

دفتر شعر (1991)
اثر: سید طاهر هاشمی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

کارمامز

رمان (1992)
اثر: علی حسنیانی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

بزەی ژیان

رمان (1992)
اثر: علی حسنیانی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دەروێش

رمان (1992)
اثر: علی حسنیانی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

گوناهـ

دفتر شعر (1992)
اثر: علی حسنیانی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

لاس و خەزاڵ (فیدایی)

دفتر شعر (1993)
اثر: ملا کریم فیدایی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

ئافات

دفتر شعر (1993)
اثر: شیرکو بیکس
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

یادداشتی ماکەوێکی ڕەشپۆش

دفتر شعر (1993)
اثر: شیرکو بیکس
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

گرد و کۆ

دفتر شعر (1995)
اثر: نافع مظهر
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

گەشەی ئەوین

دفتر شعر (1995)
اثر: ژیلا حسینی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

مێرگی زام مێرگی هەتاو

دفتر شعر (1996)
اثر: شیرکو بیکس
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

چێشتی مجێور

خودزندگینامه (1997)
اثر: هژار
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی عەونی

دفتر شعر (1997)
اثر: عونی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

لە چوارینەکانی خەیام

دفتر شعر (1997)
اثر: عونی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

زەوی سەخت و ئاسمان دوور

دفتر شعر (1998)
اثر: معروف آغایی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

بیرا قەدەرێ

رمان (1998)
اثر: محمد اوزون
زبان: کردی شمالی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

دیوانی ئەمین ئوشنوویی

دفتر شعر (1998)
اثر: امین اشنویی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

بۆننامە

دفتر شعر (1998)
اثر: شیرکو بیکس
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

خاچ و مار و ڕۆژژمێری شاعیرێ

دفتر شعر (1998)
اثر: شیرکو بیکس
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

قەڵای ڕاز

شعر و داستان کوتاه (1998)
اثر: ژیلا حسینی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

نسێ

دفتر شعر (1999)
اثر: شیرکو بیکس
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

چراکانی سەر هەڵەمووت

دفتر شعر (1999)
اثر: شیرکو بیکس
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

کڵپەی دەروون

دفتر شعر (1999)
اثر: ملا عبدالرحمانی فاتحی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

کەژاوەی دڵ

دفتر شعر (1999)
اثر: ناصر آقابرا
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100

زڕەی زنجیری وشە دیلەکان

دفتر شعر (1999)
اثر: جلال ملکشا
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %90.83

شەوارە

داستان کوتاه (1999)
اثر: ملا کریم سارده کوسانی
زبان: کردی مرکزی
اضافه‌شده به پایگاه داده: %100