صافی هیرانی

صافی هیرانی

تخلص:
سافی
تولد:
1873 - هیران، شقلاوه
وفات:
1942 - هیران، شقلاوه
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
9445

آثار: