دیوانی مەولەوی

دیوانی مەولەوی

قالب:
دفتر شعر
زبان:
کردی گورانی
سال انتشار:
1866

نسخه‌ها:

  • دیوانی مەلەوی، کۆکردنەوە و لێکدانەوەی: سەید عەبدولکەریمی موددەریس، بەغدا: ١٩٦١.
  • دیوانی مەلەوی، کۆکردنەوە و لێکدانەوەی: سەید عەبدولکەریمی موددەریس، سنە: انتشارات کردستان، ۲۰۱۰ (ISBN 978-964-980-008-0)

در وژینبوکس:

اضافه‌شده به پایگاه داده:
100% (281 از 281)
زمان قرائت:
2 ساعت و 52 دقیقه
تعداد مشاهده:
27990
مشارکت‌کنندگان:

فهرست:

ا > ئیمشەو تەنیا بێ جەستەی زەبوونم

مثنوی
2
5979

ا > ئازیز دیارەن وادەی لوامەن

مثنوی
2
5643

ا > ئەمجار سەختتەرەن زامم جە جاران

مثنوی
2
2735

ا > ئیحیا نەبوون سا نەشوون مەردەن

مثنوی
2
1728

ا > ئارەزوومەندیم جە حەد ویەردەن

مثنوی
2
3583

ا > ئەنیسی خەیاڵ دەردانی پڕ زام

مثنوی
2
1807

ا > ئیمشەو هەم خەمان وەنەم سەرداوە

مثنوی
1
2017

ا > ئیمشەو دیارەن بانگم بێشەرمەن

مثنوی
1
2755

ا > ئەیازی هەمڕاز ناڵە و ئاخ و دوود

مثنوی
1
1270

ا > ئازیزم ئاهیر دووریی باڵای تۆ

مثنوی
1
1943

ا > ئازیزم ئامای ئای بێ قەرار وێم

مثنوی
1
2072

ا > ئازیز تەن وە نێش زامانت خەستەن

مثنوی
1
1524

ا > ئەی گرد مەوجوودێ جە تۆ گرت مایە

مثنوی
1
1330

ا > ئای کێ بی هەواڵ لوای تۆ ئاوەرد

مثنوی
1
1319

ا > ئەی دڵ مزگانی ئاما کۆچی یار

مثنوی
1
1909

ا > ئیمشەو مەینەتان نە دەروون جەمەن

مثنوی
1
1673

ا > ئاماوە وەهار وەهاری شادی

مثنوی
1
2152

ا > ئیمشەو هەر خەمەن ها نە کەمیندا

مثنوی
1
1474

ا > ئەی ڕۆشنیی چەم تا کەی تەشریف بەر

مثنوی
1
1274

ا > ئارەزووی ئازیز وەنەم سەر داوە

مثنوی
1
1689

ا > ئیمشەو هەم دیسان دەروون پڕ خەمەن

مثنوی
1
3631

ا > ئیمساڵ نەو وەهار چون خەزانی سەرد

مثنوی
1
1290

ا > ئایینەی کامڵ ئازیزەکەی فەرد

مثنوی
1
1293

ا > ئازارم جە وێم بێزارم کەردەن

مثنوی
1
1186

ا > ئازیز تای ڕشتەی دڵەی خەم بێشۆ

مثنوی
1
980

ا > ئەو جا بەزمگەی کەس جێ نەڕەستە

مثنوی
1
965

ا > ئێمە گشت فانی هەر ئەوەن باقی

مثنوی
1
1264

ا > ئازیز وە مەرگت دڵ نە خرۆشەن

مثنوی
1
1445

ا > ئاخ چراخ چ ئاخ ئاخ پەی ئاخدارێ

مثنوی
1
1297

ا > ئەدای پەشێوی حاڵاتی جەستەم

مثنوی
1
1055

ا > ئازیزم گەردەن بلووری بێگەرد

مثنوی
1
1260

ا > ئارەزووی ئامای مەرگی وێت کەردەن

مثنوی
1
1093

ا > ئاخ پەی خەڵوەتێ بدیام وە بێخەم

مثنوی
1
1890

ا > ئازیز وەس بووزەم نە گێجاوی خەم

مثنوی
1
1041

ا > ئازیز جە دووریت تەن بی کڵافە

مفرد
1
1087

ا > ئای چەنە سەرچەنگ چەرخ چەپ وەردم

مثنوی
1
1107

ا > ئەو ساتە زانام بەختەکەم شەڕ بی

مثنوی
1
1167

ب > باعیسی وجوود جە ماهـ تا ماهی

مثنوی
2
1860

ب > بینایی دیدەم تۆ وە سڵامەت

مثنوی
2
2320

ب > بەرزان هیلال تار وەروان قەرار دا

مثنوی
1
936

ب > بەزمی هامفەردان یاری مۆبەت کێش

مثنوی
1
1390

ب > بوڵبوڵی گوڵشەن بێ نام و نەنگی

مثنوی
1
1115

ب > بنچینەی شادیت جە دڵ بەر ئاوەرد

مثنوی
1
941

ب > بێ شەرت و شۆنیت جە حەد ئەودەرەن

مثنوی
1
868

ب > بێنازەن ئەسباب ئەسپ و سواریت

مثنوی
1
933

ب > بەڵێ خاڵۆکەم قەدیم دەستوورەن

مثنوی
1
926

ب > بەتیەی کارخانەی ئۆسای بەغدایی

مثنوی
1
692

ب > باڵای ئاڵای شەنگ سەد بەڵا پێوەن

مثنوی
1
788

ب > بکیانە پەیکێ وە پاڕانەوە

مثنوی
1
811

ب > بڕیا وە باڵای کاڵای ڕەئیسی

مفرد
1
2316

پ > پەشێو وێنەی وێم نیشتەبێم خەجڵ

مثنوی
2
1197

پ > پای شادیم دیسان ماران گەستەوە

مثنوی
2
1009

پ > پزیسکەی چەخماخ کافیی کارمەن

مثنوی
2
904

پ > پۆی خەیاتەی فەرد بۆ عەنبەرینت

مثنوی
1
875

پ > پێشانیم هەوەس زانووش جازمەن

مثنوی
1
1177

پ > پەژارەت شادیم جە بێخ ئاوەردەن

مثنوی
1
1712

پ > پەشێوی وە نەزم لوولووی ئەسریندا

مثنوی
1
756

پ > پەیغامی باڵای خەمبارەکەی تۆ

مثنوی
1
744

پ > پەی کەسێ خاسەن هەوای سەیری باخ

مثنوی
1
875

پ > پەنج بییەن وە شەش شەش ڕوو کەرد نە پەنج

مفرد
1
852

پ > پیری و فەقیری و کەسیفی هەر سێ

مفرد
1
1049

ت > تەژنەی گیان وە لەب سەودای سەبووری

مثنوی
2
888

ت > تەدریس و تەقدیس تەمجید بێ دەنگەن

مثنوی
2
950

ت > تەختەی مۆبەت تاش نەجاڕی دڵتەنگ

مثنوی
2
843

ت > تەئسیری خەیاڵ کردەی من سەردا

مثنوی
1
868

ت > تەرکی ئینتیزار حەیات کەردەنم

مثنوی
1
960

ت > تا جە داخی تاق جفتی خەمەنان

مثنوی
1
662

ت > تۆ نەی کۆچدا کار وێت مەحکەم کەردەن

مثنوی
1
751

ت > تۆپڵاخەی دووکەڵ هیجرانی دڵبەر

مثنوی
1
670

ت > تەن وە ئێشی دەرد زامەتان خەستەن

مثنوی
1
683

ت > تا تەوانام بی شەو بێداریم کەرد

مثنوی
1
943

ت > تەرسوون ئەر بەدەن ڕەقیبی دڵسەرد

مثنوی
1
708

ت > تا دڵ وە تەمای ئەو ترفە ترفەن

مفرد
1
856

ت > تا وە زوڵف و ڕووی تۆ تەماشامەن

مفرد
1
1033

ج > جەرگت لەت لەت بۆ چەواشەی چەپگەرد

مثنوی
3
1249

ج > جە گیان سێر وەردەی جە تەن هەراسان

مثنوی
2
1019

ج > جە سەردیی مۆبەت ئازیزی بێگەرد

مثنوی
1
715

ج > جە من تا دووری ئەر سەد فرسەنگ بۆ

مثنوی
1
813

ج > جیلوەی جەلای جام دڵەی پڕ جە گەرد

مثنوی
1
882

ج > جە دووریت دەروون مەوجی دەریای هوون

مثنوی
1
889

ج > جۆراب چون منی زامان نەسرەفتە

مثنوی
1
720

ج > جە بێکەسیی وێم تۆم کەردەن وە کەس

مثنوی
1
1471

چ > چون وەڵگ شادیی من وای دووریی لەیل

مثنوی
2
1095

چ > چەرخە یە تۆنی ئەی مەیلە کەردی

مثنوی
2
794

چ > چێشەن پەشێویم ماتەمی دڵەن

مثنوی
2
943

چ > چەرخ هەر ئەو چەرخەن تا ئاوەرد و بەرد

مثنوی
1
1273

چ > چون چیهرەی خەیاڵ ڕوخسارەکەی وێش

مثنوی
1
791

چ > چەمان هەم قامەت کەیفم خەمبارەن

مثنوی
1
760

چ > چێش واچۆ مەعدووم خەستەی مەهجووریت

مثنوی
1
705

چ > چەم پەی فەرشی پات موژەش چون خارەن

مثنوی
1
1060

چ > چون شەماڵەی نوور گڕ گڕانمە

مفرد
1
760

خ > خورشیدی سەمای شیرین جەماڵان

مثنوی
1
1191

خ > خامەی سەراوێز نە چای سیایی

مثنوی
1
686

خ > خاڵۆی مەنزڵچی سەرکردەکەی دەرد

مثنوی
1
691

خ > خاڵۆ چون تەدبیر دەرد زانات نەوی

مثنوی
1
665

خ > خەرامان ئاما نە تۆی پەردەوە

مثنوی
1
804

خ > خەمە فرسەتێ ساتێ وە بێ خەم

مثنوی
1
1074

خ > خەیلێوەن خەریک زاکەی زەحمەتم

مثنوی
1
1660

خ > خەیاڵانی شەو هیجرانانی ڕۆ

مثنوی
1
929

خ > خاک وە دەسی زۆر زنجیرم کەردەن

مثنوی
1
784

خ > خاڵۆ خاڵۆتەن کەم واچە خاڵۆ

مثنوی
1
2657

خ > خاست فەرماوان ئەربابەکەی خەم

مفرد
1
1300

خ > خەرمانی خەمان ها وە کەل باوە

مفرد
1
1219

خ > خەیر بۆ هەم فەڵەک کام خەیاڵ کەردەن

مثنوی
1
533

د > دڵەی دڵ وە مەی مەیلی لەیلێ کەیل

مثنوی
2
1407

د > دڵ تەم کەردەوە گرتەوە کاوان

مثنوی
2
782

د > دڵە ڕاگەکەت خەیلێ تاریکەن

مثنوی
2
2395

د > دڵ دیار نییەن های نەکەردەبۆ

مثنوی
2
1152

د > دەرمانی زامان دەردەکەی کاریم

مثنوی
1
2718

د > دڵە وەردەی نەفس گوناهـ ئاوەردە

مثنوی
1
812

د > دڵە پڕ چینەن پێشانیی شەوقت

مثنوی
1
904

د > دڵە چەند مەستیت جەم بی نە سەردا

مثنوی
1
2335

د > دڵە تەبخاڵەت وە لێو مەوینوون

مثنوی
1
848

د > دەرد وە بانی دەرد زامانی کاری

مثنوی
1
925

د > دەورێ دەر ساقی وە لای مەحزووندا

مثنوی
1
817

د > دووریت دیارەن چەند ساحیب نێشەن

مثنوی
1
1548

د > دەلیلی وادەی سەر سەراوەکەم

مثنوی
1
886

د > دەخیلم خاڵۆ زەدەی زامی سەخت

مثنوی
1
709

د > دیاکەی وە شەرم جە پەنجەرەی ناز

مثنوی
1
693

د > دیدەم وە دیدەت شای شیرین چەمان

مثنوی
1
1903

د > دڵەی خەم خەیاڵ جۆش ئاوەردەوە

مثنوی
1
666

د > دنیا نە گێجاو تاریکە شەو بی

مثنوی
1
827

د > دیدەم نەو نەمام نەوتووڵی ساوا

مثنوی
1
769

د > دەروێش ئەهلی خەم هەر یەند جەم مەبۆ

مثنوی
1
771

د > دیارەن دیدەم هەم دەرد نۆمەن

مثنوی
1
727

د > دەک فەڵەک چون من دەردت کاری بۆ

مثنوی
1
769

د > دڵ یەند وە ئایر دووریی تۆ تاوان

مثنوی
1
701

د > دڵ ئەرچی شەماڵ قەدیمی یارەن

مثنوی
1
674

د > داخۆ چەند وە دەس نازک نەوهاڵان

مثنوی
1
597

د > دڵ بییەن وە دار سەرکەلی لای وەشت

مثنوی
1
752

د > دیسان دەسی چەرخ هەم هانە کاردا

مفرد
1
679

د > دیدەنی دیدار غەزاڵەی وەرمن

مفرد
1
682

د > دەفتەری لەوحی قەزات لە بەرە

مفرد
1
942

د > دزەکەی زەهاو زاوزۆ کەردەن

مفرد
1
837

د > دیدەم رێژاوە ڕوخسارم زەردەن

مفرد
1
936

ڕ > ڕوێ فکری بەخت سیای وێم مەکەرد

مثنوی
2
1077

ڕ > ڕا جەعفەرئاباد سارای گەرمی مەیل

مثنوی
2
858

ڕ > ڕەفیقی مەحرەم عیجز و سروورم

مثنوی
2
729

ڕ > ڕەمەزان تلۆع سوبحی شادیشەن

مثنوی
1
809

ڕ > ڕیازەتکێشان

مثنوی
1
600

ڕ > ڕۆشنی دیدەم سەرمایەی ژینم

مثنوی
1
724

ڕ > ڕیشێ چەنی من نەیۆ وە حوزوور

مفرد
1
737

ز > زیلەی تەڵمیتبار کۆچی نەوهاڵان

مثنوی
2
795

ز > زووسانەن وەی ڕەنگ وە گەردوون یاوان

مثنوی
1
1052

س > سەرداری زومڕەی موسیبەت کێشان

مثنوی
3
832

س > سەرشاری سەهبای بەزمی موناجات

مثنوی
2
797

س > ساقی ئاوەردە و گرد کیاستێنین

مثنوی
1
605

س > سەر حەڵقەی فیرقەی نازک خەیاڵان

مثنوی
1
612

س > سەرلەتەرەی خەم خول ئاوەردەوە

مثنوی
1
557

س > سەر وە بانی عەین عەینم خەم وەردەن

مثنوی
1
714

س > سیاییم ئاوەرد سفیدیم پێ ڕەشت

مثنوی
1
616

س > سفیدیم ئاوەرد سیاییم پێ ڕەشت

مثنوی
1
668

س > سازش نە مابەین ئار و پووش کەمەن

مثنوی
1
615

س > سەنگیی سەنگ و خاک نە سەر دۆشم بۆ

مفرد
1
680

ص > سەد پەرێم دایم خەم بەستەن کەڵەک

مثنوی
1
690

ص > سوبحەن بۆی گوڵان میاونۆم نەسیم

مثنوی
1
1161

ص > سەدای های هیلال هام فەردان مەیۆ

مثنوی
1
841

ص > سەد دووری چون دڵ مەعدوومیی دڵتەنگ

مثنوی
1
619

ش > شێخی دەوڵەمەند بەهرەی سەرمەدی

مثنوی
3
953

ش > شەماڵ ئەڕجووم هەن هەی وە فیدات بام

مثنوی
2
651

ش > شەماڵ، دارانەن

مثنوی
2
932

ش > شەماڵی داخان

مثنوی
2
585

ش > شەرارەی کوورەی دەروونی پڕ جۆش

مثنوی
1
787

ش > شی ئەو سەفا و سەیر دیدەنی یاران

مثنوی
1
637

ش > شیفای ئێش و نێش ئەی زامانی سەخت

مثنوی
1
672

ش > شادی گەردی خەم چۆن نەدۆ وە باد

مثنوی
1
862

ش > شوورای عاشوران دیسان بەزمش بەست

مثنوی
1
1131

ش > شەریکی ناڵەی شەوان بێداریم

مثنوی
1
793

ش > شنەفتم دووربا لەیل زوکامشەن

مثنوی
1
1658

ش > شنەفتم گیانم باڵا تووڵی نەی

مثنوی
1
625

ض > زیای دڵ نامەت وە لای دڵڕێشان

مثنوی
1
667

ف > فەڵەک بێ فرسەت

مثنوی
1
689

ف > فەسڵی نەو پاییز تازە کەردەن مەیل

مثنوی
1
1024

ف > فەڵەک مشناسووت کارت چەپگەردەن

مثنوی
1
750

ف > فەریادم وە تۆن

مثنوی
1
836

ف > فەڵەک کام تیر بی نەدات نە دەروون

مثنوی
1
797

ق > قیبلەم تۆم نە دڵ

مثنوی
2
1303

ق > قوربان قوربانەن جەژنەن شادییەن

مثنوی
2
2508

ق > قیبلەم کەردەنی

مثنوی
1
715

ق > قوربان ئەر چەندێ نامام وە لاتان

مثنوی
1
668

ق > قوولەی بایەقوش سوب وە هەردەوە

مفرد
1
645

ق > قسەیێ ئەکەم بە ڕێو جێ وێ

مفرد
1
761

ک > کۆن ئەو دڵ دیدەش بەرایی بدۆ

مثنوی
1
662

ک > کام سارا سەدڕەنگ نوور پێدا وەشتەن

مثنوی
1
904

ک > کزەی چزەی زام گرپەی گڕەی دڵ

مثنوی
1
800

ک > کام حاڵەت باروون وە سەر خامەدا

مثنوی
1
643

ک > کۆرپە ئەگریجان تووکی تاوس تار

مثنوی
1
564

گ > گەرد ئالوودەن دەور مەزاری لەیلێ

مثنوی
1
1113

گ > گۆشەی ئاتەشخان دڵەی پڕ جە ئێش

مثنوی
1
616

گ > گوم بی چون خورشید ئەو نە پڕتەودا

مثنوی
1
633

گ > گێجی ئاڵانیی ها بە دۆشەوە

مثنوی
1
557

گ > گەرمیی کوورەی قەیسی چۆڵ گەردەن

مثنوی
1
580

گ > گۆشەی سیاماڵ هوردا و دیاوە

مثنوی
1
1021

گ > گەر زەڕەی هەیە پێتەوە

مفرد
1
593

ل > لوای بینایی دیدەی دەروێشان

مثنوی
2
862

ل > لوقمەکەی ماساو قووڵی دەریای مەیل

مثنوی
1
580

ل > لە سەدای نەبات لە چریکەی فەرەج

مفرد
1
594

م > من پێسەم زانا تۆ پڕ مەیلەنی

مثنوی
2
652

م > ماتەمی و وەهار بێ شەوقی و نەوگوڵ

مثنوی
2
673

م > مایەی ئێش و نێش گشت زامانی سەخت

مثنوی
1
632

م > مەرگت دێوەلوول خەمان دێونان

مثنوی
1
657

م > من خەریکی ئێش زامی جیایی

مثنوی
1
681

م > موبارەکت بۆ بەزمی نەو وە خەیر

مثنوی
1
694

م > منارە سەدای سەڵاش سەد تەرزەن

مثنوی
1
748

م > مەیلت ئارەزووی ئەغیار کەردەبێ

مثنوی
1
767

م > مامۆسای سەر ئێڵ شیرین کەلامان

مثنوی
1
554

م > مامۆستای شیرین شۆخی دیدە مەست

مثنوی
1
590

م > مەجنوونەکەی وێڵ شەیدای باڵای تۆ

مثنوی
1
593

م > مەنزڵگەی دیدەم ئاوپاشی کەردەن

مثنوی
1
617

م > من کە دڵ دایم نە واوەیلمەن

مثنوی
1
712

ن > نامەکەت پەی چێش پەرێ دەوای دەرد

مثنوی
2
723

ن > نەسیمی مەحرەم مابەینی یاران

مثنوی
2
808

ن > نامەی نەفتینت یەک ڕۆ باد ئاوەرد

مثنوی
2
691

ن > نەوای کەژاوەی لەیلێ نازانەن

مثنوی
2
729

ن > نەتیجەی پاک دین شێخی سازانی

مثنوی
2
673

ن > نە هات و نەهات دڵ ماتەن ئیمشەو

مثنوی
2
1081

ن > نمانای بەهەشت پێشانیی نووری

مثنوی
1
594

ن > نەی گەهوارەی دەور تای دەسرازە خەم

مثنوی
1
663

ن > نازک تەدارەک فەسڵی وەهاران

مثنوی
1
1974

ن > نەتیجەی پاکان نەتیجەی پاکان

مثنوی
1
617

ن > نەسیم دووی دەروون چون هەردە جاران

مثنوی
1
625

ن > نامەکەت یاوا کۆسم کەفتەوە

مثنوی
1
800

ن > نامەی عەنبەربۆت باد سوبح ئاوەرد

مثنوی
1
651

ن > ناوەری وە دڵ ماوەروو نە دڵ

مثنوی
1
585

ن > نەوباوەی خەیاڵ مەحروومی دانا

مثنوی
1
584

ن > نە نەیخانەی تەن ئایر هۆرێزان

مثنوی
1
638

ن > نەمەندەن خەیاڵ فەردان کەردەنم

مثنوی
1
685

ن > نە ئاهینگەرێ

مثنوی
1
590

ن > نەواتم عەرعەر سەهەند پەروەردە

مثنوی
1
710

ن > نەوای ناڵەی دڵ وێنەی سەدای نەی

مثنوی
1
1636

ن > نامەی بێ مەیلیم خامەت ڕەقەم کەرد

مثنوی
1
613

ن > نە تەن یادەکەی ئەو سیمین گەردەن

مثنوی
1
587

ن > نزوول کێشا دەس بەختم نە ڕای بەد

مثنوی
1
548

ن > نە نازک خەیاڵ ئیسە نە مونشیم

مثنوی
1
831

ن > نە تۆی حەڵقەی زوڵف دڵەی شێت و وێت

مثنوی
1
737

ن > نوورئەفشانیش کەرد وە دەشت و دەردا

مثنوی
1
594

ن > نە ڕۆ ئارامەن نە شەو خاومەن

مفرد
1
1215

و > وە خیلافەوەن یارانی سەرمەس

مثنوی
2
781

و > وادەی سفیدی شکۆفەی پیرین

مثنوی
2
962

و > وەش ئامای هەی پەیک لای قەبیلەی لەیل

مثنوی
2
749

و > وادەی سەفەرەن های نەسیم ئامان

مثنوی
1
763

و > وەهارەن سەیرەن سەوزەی دیاران

مثنوی
1
1123

و > وەفای چەرخی چەپ ڕاس بێ تان و پۆن

مثنوی
1
761

و > وێش نمەوینۆ ئازیز خەمینت

مثنوی
1
638

و > وەهارەن، سەوزەن ئاوەن سەرکاوەن

مثنوی
1
1651

و > وەهارەن تەشریف خاڵخاسان پەی هەرد

مثنوی
1
911

و > وەش ئامای وە خەیر هەی بەرگوزیدە

مثنوی
1
982

و > وەی من دیارەن پەنجەی تارمەن

مثنوی
1
734

و > وەختەن پیاڵەی دڵەی پڕ جە دەرد

مثنوی
1
591

و > وەی من پەی سەفای یارانی هامدەم

مثنوی
1
582

و > وەختی چەم نە چەم شێوەت دیار بی

مثنوی
1
689

و > وەسەن ئەی مەخسەڵ دەوری دیدەی مەست

مثنوی
1
651

ه > هامدەردان ئێشێ

مثنوی
3
793

ه > هانا ها ویەرد هانا ها ویەرد

مثنوی
3
814

ه > های شەماڵ چەند جار ڕا تەی کەردەنی

مثنوی
2
786

ه > هامدەردان ئامان ئەر مەندەن هۆشم

مثنوی
2
1147

ه > هامدەردان بەردەن

مثنوی
2
839

ه > هەرچەنی ناکاو دەماخم تەم بی

مثنوی
2
662

ه > هەوای زمستان خەمان بەتاڵەن

مثنوی
2
808

ه > هەیهوو های چەندەن نامان خەبەرێ

مثنوی
2
637

ه > هەرچەند هجرانت یەند زۆر ئاوەردەن

مثنوی
2
622

ه > هامن ها منوار گەرمیش جۆش ئاوەرد

مثنوی
1
638

ه > هەی نیزام نە زام زام نامەت تۆ لابەرد

مثنوی
1
642

ه > ها تەن ئەلوەدای زیندەگانیش کەرد

مثنوی
1
648

ه > های ڕەقیب ئەو شۆن دیدەم هیجرەت کەرد

مثنوی
1
656

ه > هەوای سەر ساراڵ وە خوسووس وەتەن بۆ

مثنوی
1
756

ه > هەرچەند وێم زەدەی بادەی فیراقم

مثنوی
1
711

ه > هەقت بە دەسەن کار بەدەس ئاسان

مثنوی
1
747

ه > هیچ کەس نەواچۆ وە فەرهاد ڕەندەن

مثنوی
1
1092

ه > هاڵ بەدهاڵ بەدەن هاڵی و هەواڵە

مثنوی
1
746

ه > هیجرانت جە تەرح بادی وەیشوومی

مثنوی
1
687

ه > هەرچی دیت وە چەم شی وە سەفەردا

مثنوی
1
1214

ه > هەر کاتێ کام وە دانەوە

مفرد
1
820

ه > هەرچیت دابوو پێم یەک یەک دامەوە

مفرد
1
1283

ه > هەر یەند دڵ لەبڕێز خەیاڵی خاڵەن

مفرد
1
724

ی > یادی زوڵفی لوول شیرین نیگاران

مثنوی
1
1018

ی > یا شێخ هەڕگاوان مەیلەکەی لەیلێ

مثنوی
1
1288

ی > یاران بەرشییەن جە زێد وە زامن

مثنوی
1
816

ی > یاوا پێم نامەی شیرین خیتامەت

مثنوی
1
734

ی > یاری وەفادار شەرت و بەین بێشۆ

مثنوی
1
880

ی > یاران دڵداران نە تۆی دڵ داران

مفرد
1
1180