نەسیمی مەحرەم مابەینی یاران

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 2 دقیقه  837 مشاهده
نەسیمی مەحرەم مابەینی یاران
ماچان وەهارەن سەوزەن دیاران
گیان وە بێتاقەت موینوون ئارۆ
زاهیرەن هەوای لای ئازیز دارۆ
ئامێتەی خەیاڵ ئەو دڵ پەسەندەن
ئێڵاخیچ هەڵای کەمێ یەخ بەندەن
زەحمەت وە خەیاڵ ئەو ئازیز مەدەر
وەر نەیۆ گیان، هیچ، بە وێت تەشریف بەر
چون یاوای پەرساش بەناڵە عەرز کەر:
دیم تەن سفتەکەی خەستەی زام خەتەر
دڵ دەروون هەر یەک وە دەس خامەیێ
ئینشا کەردەبێ توغرا نامەیێ
دڵش کەردەبێ وە دوو هوعربی مەرقووم
دەروونش وە هوون مُحِبُّکْ مَعْدُومْعربی
ئەر تەسدیع نەبۆ وە جان فیدای وێت
گۆشدەر سەوادش بوانوون پەرێت:
وە نامی دەرمان زامانی موشکوڵ
جە نەوای بوڵبوڵ جە ئیستیغنای گوڵ
«بەعد» وە دیدەت شای نەو نەمامان
هەر ئێد مژنەوو وەهارێ ئامان
ناستەنش هەوای نەو وەهاران پێم
تەماشای وەهار حاڵەتەکەی وێم
شەتاوم هووناو دیدەی پڕ دەردەن
نەسیمم شنۆی هەناسەی سەردەن
غونچەی نەشکوفتەم زامی کارییەن
بوڵبوڵم ناڵەی دڵ ئەوگارییەن
والحاصلعربی سەمووم بای تاڵەی سستیم
پەژموردە کەردەن وەهاری هەستیم
تا واچی خەرمان خەم وەکۆنانێ
وە کەیفی دەماخ دووری تۆنانێ
خوسووس چون خەبەر میاونانێ
گوڵان، بوڵبوڵان، ملاونانێ
من وێم موینوون خاتر زیزەنان
مەحروومی بۆی گوڵ ڕووی ئازیزەنان
مکیانۆ ڕەحمەت حەسرەت وە کۆ کۆ
ڕەحمەت پەی جەناب دەردی دووری تۆ
کوورەی ئارەزوو جۆشی سەختشەن
ئای بێمەیل، ئاوێ، دەخیل وەختشەن
ئاخر نەک ئێمەیچ داخ نە دڵێنمێ
سۆچیای ئایر چون تۆکڵێنمێ
تۆ پەی نیشتمان، من پەی سەودای تۆ
هەردوو بناڵین وە گریە و ڕۆ ڕۆ