مولوی

تخلص:
مەعدوومی، مەعدووم
تولد:
1806 - سرشاته حلبچه
وفات:
1882 - سرشاته حلبچه
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
12810

آثار: