ڕا جەعفەرئاباد سارای گەرمی مەیل

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 2 دقیقه  872 مشاهده
ڕا جەعفەرئاباد سارای گەرمی مەیل
مەنزڵ شیراز شار سەودای عەشقی لەیل
دەسودیم وە ئاو ڕوکنئابادی شەوق
ئیمامی میحراب سەر مُصَلاّعربیی زەوق
خواجەی سەر حەڵقەی بەزمەکەی ئەلەست
دەماخ وە نەشئەی بادەی فەنا مەست
خەیلێوەن ئازیز، شای نەونەمامان
پەی شیفای زامان نامەش نەیامان
هیچ نەبەردەن نام خەستەی دەردەکەش
نەکەردەن خەیاڵ مەینەت وەردەکەش
یادش گوزەرگای دڵ جە ویر بەردەن
مەیلش ڕای خاتر فەرامۆش کەردەن
ساتێ وە ساڵێ جە لام ویەردەن
هەرەس وە ماڵم ماچی دڵسەردەن
دڵ بێئارامەن دایم مدۆ چڵ
من هەر مواچوون پەی دڵ وەشیی دڵ
من تاڵەم وە تام تاڵی تاڵ وەردە
گەردی بەدبەختیم وە ڕوودا مەردە
نام نە سەر زوان شیرینش تاڵم
نام پەی خاترش گەردەن خەیاڵم
نەدارۆ تاقەت تەحریرم خامەش
مەپێچۆ وە هەم جە دەردم نامەش
ماوای دڵگەرمیش جە حەد بەرشییەن
لایق وە مەنزڵ یادی ئەو نییەن
خاترم یەند خار مەینەت ها تێشدا
پای مەیلش زەحمەت بویەرۆ پێشدا
سەد دەلیل ماروون نییەن فەراقەت
جە من های تامڵ، جە ئەو کۆن تاقەت؟
بۆ بەشقی ئەو جام، ئەو بەزم، ئەو جەم
بێمەیلیی ئازیز نەوینی وە چەم
مزانی چەنیم چەم ها وە ڕاوە
ئەر وەی زوو مەیۆ پەیکێ جە لاوە
ماوەرۆ نامەی جام جەمینەکەم
دیدەی دنیا و دین، دنیا و دینەکەم
یەک غەزەڵ مەتڵەع «مژدە ئەی دڵ» بۆ
باوەر، بەڵ پەی دڵ تەسکین حاسڵ بۆ
وەر بۆ نەیشەڵڵا لمێش تێکەڵ بۆ
خواجە تۆ پیرت با هەر موجمەڵ بۆ
چ حاجەت سەریح تۆ بواچی پێم
من زووم شناسا بەختی سیای وێم