وەختەن پیاڵەی دڵەی پڕ جە دەرد

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  613 مشاهده
وەختەن پیاڵەی دڵەی پڕ جە دەرد
پڕکەی جە بادەی هەوای گەردن زەرد
چەنی گەرمیی نەزم بەزمی پڕ شادی
بویاری وە ڕەغم ئەی دنیای بادی
دایم سەدای ناز سەودای گۆشت بۆ
سەد چون مەعدوومیتخلص فەرامۆشت بۆ