دڵ یەند وە ئایر دووریی تۆ تاوان

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  719 مشاهده
دڵ یەند وە ئایر دووریی تۆ تاوان
سا ڕاسەن کزەش وە لات نەیاوان
وەی من پەی سەفای یارانی هامدەم
ئای پەی ئەو سەیران ماردم و کەڵڕەم
یاران گردین شین وە توونای تووندا
هەر خەیاڵ مەندەن نە تۆی دەرووندا