دەک فەڵەک چون من دەردت کاری بۆ

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  780 مشاهده
دەک فەڵەک چون من دەردت کاری بۆ
زامت پڕ نە ئێش نادیاری بۆ
جەفای نەونەمام سەفات هورکێشۆ
خاترت وە نێش حەسرەتان بێشۆ
ساتێ بێخەم بی جەستەی جەفاکێش
ویارا وە شاد چەنی یاری وێش
وەخت بی لێڵاویت بگێرۆ چەمان
تا ئاخر دووریت وست نە بەینمان