شەماڵ، دارانەن

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 2 دقیقه  953 مشاهده
شەماڵ، دارانەن ...
زەردی ڕەنگ نە ڕووی وەڵگی دارانەن
تەمەن، گەردەلوول، بادەن، بارانەن
بێزیای وارگەی سەر کۆسارانەن
هەوای سیاماڵ وێنەی جارانەن
پەی سەمتی زەهاواعلام زەردەاعلام و یاراناعلامەن
هەو هەو و بەو بەو تەڵمیتبارانەن
گەرمی بەزمی نەزم سەر هەوارانەن
نەززارەی ڕای ڕاز شەکەر وارانەن
فەسڵی سەیری سەید میرشکارانەن
چ خێرەن نامەرد مەر جە خاوەنی
بێخۆف جە لوای ڕای زەهاوەنی
شۆ وە لای ئەو شۆخ جەمین پەڕەی گوڵ
دەوای دەردی سەخت پەی دەرمانی دڵ
مدیۆ وە فیرقەی زەلیلانی خێڵ
دیار نییەن مەعدوومتخلص لۆنگی خەم وە پێڵ
مەپەرسۆ حاڵم، ئێدش دەر جواو
واچە ئەو فەقیر سفتەی دڵ کەواو
ئانا دەور مدۆ وە شاهۆاعلام کۆوە
وە سزای دووریی دیداری تۆوە
هەریەک چەنی یەک وادەشا کەردەن
وادەشان ڕاسەن تا وە ڕۆی مەردەن
ئەو تا سایەی بەرد، ئەو تا بۆ وە گەرد
ئەو تەم و ئەو خەم، ئەو سەردی، ئەو دەرد
خۆلاسەی کەلام نووری دیدەی دڵ
شیفای ئێش و نێش زامان پێ حاسڵ
سەوزەی حەیاتم ڕستەی وەفای تۆن
ئەر وەفات نەبۆ زیندەگیم جە کۆن؟