ئیمشەو تەنیا بێ جەستەی زەبوونم

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 2 دقیقه  6127 مشاهده
ئیمشەو تەنیا بێ جەستەی زەبوونم
دیسان سەرواز کەرد دڵەی پڕ هوونم
خەیاڵانی خام هاوردم بەردم
هاوار جە دەمەی هەناسەی سەردم!
زووخاو گێج مەدا دیگی دەرووندا
هووناو هورشاناش جەستەی زەبووندا
ڕەنگا ڕەنگ ڕەنگ، ڕەنگ گوڵگوون هوونم
قرچەی برێشتەی کوورەی دەروونم
چون دانەی سەر ساج هور ئامام جارجار
جە تاوی دووکەڵ، جە شەرارەی نار
سۆزیام هەی سۆزیام، وێنەی شوعلەی نوور
بیم سورمەی سوبحان ئاوەردەی کۆی توور
من قەقنەس نەویم، ها بیم وە قەقنەس
یەکجاریچ ئیمشەو، ها بەرشیم جە دەس
ئەوەند خەیاڵان بەردم وە دەروون
پەی دووریی یاران بەتەر بیم زەبوون
ڕۆ جە شەو فێشتەر، زار و زەلیلم
ساقی! سا جامێ، ئەمجار دەخیلم
بدەر پێم نۆش کەم چون هەردەجاران
وە ڕەغمی گردین گرۆی مەیخاران
شیعری وێم تەنخوای سەمتوور سازێ
لێدەر، سا نەیچی! هەر تارێش گازێ
چنگ پێکۆ نە جەرگ نەغمەی سازەکەت
بەرارۆ تۆتۆ میقراز گازەکەت
سا دەروێش! کەفێ بدە نە ڕووی دەف
گیان مونتەزێرەن پەرێ ڕێزەی دەف
موغەننی! لێدەر یەک ئیمشەو سازان
بەشقی ئەو کەسە تۆش ئاوات وازان
بەڵکە خەمانم تۆ دەری وە باد
هەیهای جوانم، فرێم هەن مراد
ساقی! سا دەخیل وە فریادم ڕەس
بە ڕووی نازەوە جام گێرە وە دەس
دەور دەرە وە ناز چون هەردەجاران
پێمدەر یەک مەنێ سەبا و ئێواران
با وەس باڵینم سێڵاوی هوون بۆ
ئامێتەی زوخاو دیگی دەروون بۆ
وەختەن سەر تا پام ببۆ وە زوخاڵ
بۆیی سفتەکەم هورگێرۆ شەماڵ
ساقی! ئامانەن، نەشوو جە ویرت
وە فریادم ڕەس تۆ بەشقی پیرت
بەڵ ئیمشەو خەمان نەدەرۆم وە باد
ساقی گیان! قوربان، خاتر کەرە شاد
بووە وە باعس ئەی نیم گیانی سەخت
سا بەڵکە نەمرۆ مەعدوومیتخلصی بەدبەخت