پۆی خەیاتەی فەرد بۆ عەنبەرینت

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  894 مشاهده
پۆی خەیاتەی فەرد بۆ عەنبەرینت
دەسڕێسەکەی فیکر بیکری شیرینت
چون ئارەزووی وەسڵ نە تۆی مەحروومی
تەندەبێت وە تان فەردی مەعدوومیتخلص
چون شەبەندەڕۆژ سەد تەرزە ڕەنگ دا
تەوەن دان وە تاڵ دێبای فەرەنگدا
پەی دەفعی سەودای دەردی نەمامان
بەرگێ بی پەی دڵ، سەرتا وە دامان
دڵ ئەو بەرگ و بۆی جارانش نەبێ
ڕووی لوای مەجلیس یارانش نەبێ
پۆشتەت کەردەوە ئیحسانت یاوا
دەک هەی دەوڵەمەند یانەت هەر ئاوا
بێباکیم عیللەت دڵ سەردی نییەن
بێمەیلیم جە تەرک هامفەردی نییەن
بەڵام مەسئەلەی فتوای قەزای حەق
نە مەحکەمەی شەرع حاکمی موتڵەق
نەو عەرووسی سۆز وە دڵ پەروەردە
خەرجی گیان وە گیان وە کابین کەردە
وە هەر سێ تەڵاق بایینە کەردەن
یادی ڕجعەتش وە دڵ ناوەردەن
کەم بی شنۆی وەش ئاهی سوب دەمی
وشکاوش ئاما جۆی چەمەی چەمی
بێ سۆزی مەنزڵ دڵ کەرد وە یاتاخ
پەی ئاو و هەواش ئاو ئاهـ و ئەو داخ
وە بێ من تۆ وێت زیهنت پێ یاوان
خاست فەرماوان دانەت شکاوان:
بێبەدەڵەن عومر خاسش هەر پاسەن
باختش پەی مەعشووق بێبەدەڵ خاسەن