وەهارەن سەیرەن سەوزەی دیاران

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  1152 مشاهده
وەهارەن، سەیرەن، سەوزەی دیاران
نم کەوت نە دیدەش چون شەو بێداران
پەی دڵەی مانیای دەروون مەلالان
سایە بەستەوە خەیمەی گوڵاڵان
بۆی یەخەی سەحەر پەی دەماخی دڵ
مانۆ وە نەسیم جێبی جەمینگوڵ
چون دێوانەی شۆر ئازیز نە سەردا
شەتاو سەر هۆر گرت وە دەشت و دەردا
توولانی چون هیجر خاتر پڕ دەردان
ڕەوان وێنەی وەسڵ گەردن بێگەردان
های جە شنۆی وەش ڕۆح ئەفزای کاوان
ئای جە شاخەی تاف سافی سەراوان
نەک چون تافی چەم پڕ ئەسرینی چەرخ
بارَکَ اللّەعربی چەرخ، هەی ئافەرین چەرخ
چەنی جە هەستیی وێت تەواساییت
چەنی جۆشی عەشق مەجنوون ئاساییت
بدیە چۆن هوردان وە نام و نەنگدا
بێپەروا مدۆ وێش وە ڕووی سەنگدا
های ساقی هەڵای سەرمایەی خامی
نمەدۆم وە دەس ڕای نێکنامی
باوەرە وەشوەش سا دەی هەی پەی کەی
تافی قەڵوەزەی سافی شیشەی مەی
مەوجش بنچینەم بدۆ وە هەمدا
هەستیم دۆ وە بەرد هەردی عەدەمدا