وەفای چەرخی چەپ ڕاس بێ تان و پۆن

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  782 مشاهده
وەفای چەرخی چەپ، ڕاس بێ تان و پۆن
جەفا بێپایان، دەردیسەر بێشۆن
بەدی نیکییەن، نیکی بەدنامی
فامای شێتییەن، شێتی پڕفامی
سارای هیدایەت تاریک مەوینوون
ڕای نەجات یەکجار باریک مەوینوون
ناڵەم نەی ئاسا ئاڵەم گرت نە وەر
شیشەی مەی پەمەت نە گۆش بەراوەر
جە تۆ قەهقەهە، جە پیاڵە مەی
جە ساقی ها دەی، جە ئێمە با بەی
مەڵڵا جە کەسرەت لەوحش بۆ سادە
مەنسووخ نەزانۆ حەڵاڵیی بادە
زاهید مایەی هۆش هیچ نەمانۆ پێش
پەشێو بۆ تەقواش چون مێزەرەی وێش
من نەوون وە تەنگ نەفامییەوە
وێم بدەون وە دەس بەدنامییەوە
دێوانان ئاسا بجۆشوونەوە
بەڵاگەل چون مەی بنۆشوونەوە
شەرارەی مەستیی مەی بەرشۆم نە دڵ
وەو چراخەوە یاوون وە مەنزڵ