منارە سەدای سەڵاش سەد تەرزەن

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  772 مشاهده
منارە، سەدای سەڵاش سەد تەرزەن
مزگی، جە شادی دەماخش بەرزەن
مەی نە خوم چون من نە خەم ئەسیرەن
مەیخانە سەفاش خەیلێ دڵگیرەن
لوولەی تەراویح وەشوەش مدۆ دەنگ
بێئاهەنگەن تار تەموورەی ئاهەنەگ
مەرحەبای لیباس تاعەت پۆشانەن
ئەلوەدای کاسکاس بادە نۆشانەن
ساقی، سا سەد جار وە نازت نازوو
هوردەر وە گوڵبانگ سەدای وَامْتازُواعربی
توڕڕەت نە ڕووی خاڵ جەبین سەراوێز
پیاڵەت چون جام «کەچ دار و مەرێز»
ستارەت نە شەو توڕڕەی قەترانی
هوەیدا و پەنهان شەمس پێشانی
هیلال نە پای شەو نەسیم بۆی نافدا
بنمان نەو شەفەق بادەکەی سافدا
هەی هیلال، هەی عید، خێزۆ جە یاران
وە ڕەغمی گرۆی پەرهێزگاران
شادی دەر وە دڵ لای مەیخاراندا
خەفەت دەر وە جەرگ ڕۆزەداراندا