مەیلت ئارەزووی ئەغیار کەردەبێ

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  787 مشاهده
مەیلت ئارەزووی ئەغیار کەردەبێ
چێش خامەکەت نام مەعدوومتخلص بەردەبێ
بێمنەت جە مەیل ئامای نامەتم
مەمنوونی جە وەفای ڕەشحەی خامەتم
پەرسابێت چۆنی؟ وێت غەڵەت کەردەن
مەر نمەزانی دووریت چ دەردەن
گەرمیی بڵێسەی دەروونی دەماخ
دێوەلوولی ئاخ دڵەی پڕ جە داخ
ئەو بەرد نم نە چەم دیدەی پڕ جە دەرد
ئێد ماڵا ڕووی حەرف خەیاڵی بێگەرد
نە قەترەی ئەسرین مەندەن نە چەمدا
نە نوختە نە حەرف ئینشای ماتەمدا
عەرزە شاهیدەن خاس بدیە پێشدا
حەرفی نوختەدار نەمەندەن تێشدا