نە هات و نەهات دڵ ماتەن ئیمشەو

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 2 دقیقه  1106 مشاهده
نە هات و نەهات دڵ ماتەن ئیمشەو
ئەڵبەت شنۆی شەو بەراتەن ئیمشەو
سیاهەی دەفتەر میرزای ئەزەلەن
زیادی و نوقسان ڕزق و ئەجەلەن
ئەو ها وە بەرات بێئەندازەوە
ئێد وە تەعلیقەی عومر تازەوە
کەسێ قووتش نوقڵ ڕازی یاوەرەن
یەکێ زیندەگیش وەسڵی دڵبەرەن
هانا هامدەردان چێش مەکەردێ پێم
من دیام نە ڕووی تەقسیم نامەی وێم
ژاری دووری دۆس ئازیزەن نۆشم
نمەیۆ ڕازان شیرین نە گۆشم
یانێ جە شووومیی بەختی سیای من
ئیمشەو لەرزان تووڵ تووڵی تاڵای من
وەڵگی زیندەگیم ها وە هەواوە
دیمادیمشەن وە بای فەناوە
ئەلوەدای تەئریخ کامەرانیمەن
نیشانەی ئاخر زیندەگانیمەن
یاران ویەردن نۆبەمەن دەی دەی
ئیسە وەکارەن ساقی نەشئەی مەی
سا دەی تای دوگمەی یەخەی دڵ پەسەند
ئازاد کەر چون دڵ بێدەردان جە بەند
پەشێو کەر لانەی دڵان جە سەردا
گۆشەی عەرەقچین باوەر وە بەردا
مایل بۆ کەمێ ئەو ئەو گۆشەی چەم
گۆشەی چەم ئەو جام، جام ئەو ئەهلی خەم
دەورت گەردی جەور دەوران دۆ وە باد
ناز واچۆ بنۆش، غەمزەکەت نۆش باد
تا فوارەی وشک لوولەی پێشەی ڕێش
هەر یەک پرشەی زووخ هورشانۆ پەی وێش
وە شنۆی نەشئەی مەستیم وانۆوە
یەک ئەمجار جە دەس هەستیم سانۆوە