من خەریکی ئێش زامی جیایی

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  707 مشاهده
من خەریکی ئێش زامی جیایی
نیشتەی گۆشەی تار مزگیی تەنیایی
گا مەشغووڵی زام، گا خەریکی دەرد
گا ڕەفێقی خەم، گا هەناسەی سەرد
گا سەر مەکەرۆ هوون نە چەمەی چەم
گاگا مەویەرۆ سێڵاو نە دیدەم
گا زامی ناسۆر هیجران مدۆ چڵ
گا یاوۆ وە عەرش ئاهـ و ناڵەی دڵ
گا نێشی دووری مدۆم ژاری مار
گا تیری فیراق مەکەرۆم لەتار
نە هاوزوانێ دڵداریم کەرۆ
نە هاوقەتارێ دەسباریم دەرۆ
نە حەکیمێوەن کەرۆ دەوای دەرد
نە تەبیبێوەن جە دڵ لادۆ دەرد
سا ئیسە ساقی جەمین جامی جەم
وادەی ئاماتەن وە بانی دیدەم
دەورێ دەر وە جام بادەی پڕ جە مەیل
بەڵ دەروون جە مەیل باڵات ببۆ کەیل
جە ماسیوای تۆ فارغ بۆ حاڵم
بەڵ نەدۆم ئازار شوومی خەیاڵم
یەک دڵ بوو چەنی عەشقی دیدارت
گیان کەروو فیدای دیدەی خومارت