ئازیز وەس بووزەم نە گێجاوی خەم

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  1065 مشاهده
ئازیز! وەس بووزەم نە گێجاوی خەم
وەس چون بینایی پەنهان بەر نە چەم
وەختێ جە وەسڵیچ هەر دڵم ڕێش بۆ
مشیۆ وەسڵ و فەسڵ فەرقشان چێش بۆ؟