شەرارەی کوورەی دەروونی پڕ جۆش

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  837 مشاهده
شەرارەی کوورەی دەروونی پڕ جۆش
دیگی چەمەی چەم ئاوەرد وە خرۆش
سەر کەردەن هووناو نە ڕووی ڕوخسارم
کەردەن وە شەتاو جەستەی خەمبارم
وەلوەلەی لوولەی پێشەی ئازای چاک
یاوا وە سەرین نۆ پەردەی ئەفلاک
پەرێم مەگرەوان ئینس و جینن و حوور
ناڵە مەکاران جە دەرگای غەفوور
مەلاڵان یەکیەک پەرێ ڕزگاریم
پەرێ ساڕێشی زامانی کاریم
تۆ نە تۆی حیجاب ئیستیغنا مەدهۆش
نە حەجلەی خاوگای ڕاحەتی خامۆش
نەیاوان هێمان وە لات فەریادم
نەزانات وە دەرد داد و بێدادم
سا گۆش دەر ساتێ وەی زیر و بەمدا
بویەر وە باڵین ئەهلی ماتەمدا
تا لێت مەعلووم بۆ سەختیی هیجرانت
بزانی وە دەرد خەستەی زامانت
بەڵکم ڕەحمی خەیر باوەری وە دڵ
ساتێ پەی دەروون تەسکین بۆ حاسڵ
چینە زیاتەر، شای نەو نەمامان
بێئینسافییەن جەفای بێسامان