ئازیزم گەردەن بلووری بێگەرد

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  1294 مشاهده
ئازیزم، گەردەن بلووری بێگەرد!
ئەمانەتی تۆو دڵەی پڕ جە دەرد
چون جە زێد وێش بییەن ئاوارە
غەریبەن، قەدرش نیگا بدارە
فەرامۆش نەبۆ لادێ، درەنگێ
سوبحێ وە تیرێ، شامێ خەدەنگێ