جۆراب چون منی زامان نەسرەفتە

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  747 مشاهده
جۆراب چون منی زامان نەسرەفتە
وە سەر پەنجەی پای ئیستیغنا کەفتە
بەدبەختێ چون من تەن کەفتەی کۆیێ
یا خەیاڵ خامێ ئەبلەهـ چون تۆیێ
ئەو ڕوتبەی نازک تۆ وە دەروون بەرد
جە ڕووی گوستاخی تۆ ئارەزووت کەرد
لەب وە تەمای دڵ چەند حەسرەتش بەرد
پێش ئاوڵە کەرد فرسەتش ناوەرد