تەرکی ئینتیزار حەیات کەردەنم

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  977 مشاهده
تەرکی ئینتیزار حەیات کەردەنم
یانێ ژاری مار دووری وەردەنم
شنۆی ڕەشەبای زووسانی هیجران
سەرچڵەی عەیشم کەردەن وە بوریان
کڵێڵەی خەفەت نە سەرکاوەی دڵ
مەزرەعەی شادیم کەردەن بێحاسڵ
من جە خێڵخانەی مەینەت پاماڵم
کۆن بەینەتدارێ پەرسۆ ئەحواڵم؟
مەر ئازیز وە خەیر تەشریف باوەرۆ
نەی گێجاوی خەم دەسگیریم کەرۆ
بنۆشنۆ وە دڵ سەهبای مەیلی وێش
پەی وەختی مەردەن حەسرەت نەبۆ پێش