شنەفتم دووربا لەیل زوکامشەن

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  1693 مشاهده
شنەفتم دووربا لەیل زوکامشەن
دیشواری باڵای نەونەمامشەن
هەنارەکەی دڵ پڕ جە دانەی ئێش
پیشیایی کوورەی ناری عەشقی وێش
بە مەودای موژگان سوراخش کەرۆ
وە گەرمی نیشان دەماخش دەرۆ