پەی کەسێ خاسەن هەوای سەیری باخ

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  910 مشاهده
پەی کەسێ خاسەن هەوای سەیری باخ
ماسیوای مەعشووق نە بۆش ئاخ و داخ
من جفتی مەعشووق دەرد هەمڕازمەن
چون بازی سەرچڵ وادەی بازمەن