خاڵۆ خاڵۆتەن کەم واچە خاڵۆ

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  2687 مشاهده
خاڵۆ خاڵۆتەن، کەم واچە خاڵۆ
خاڵۆ دەم وە بان خاڵانت ماڵۆ
شەرت بۆ من جە داخ خاڵۆ خاڵۆی تۆ
وێم کەروو وە کوڕ چواردە ساڵەی نۆ