ئازیزم ئامای ئای بێ قەرار وێم

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  1739 مشاهده
ئازیزم، ئامای ئای بێ قەرار وێم!
ئای ئای چەمەڕا ئای ئینتیزار وێم!
مەوتەنەکەی چەم دیدەش ها نەڕێت
غەریبی تاکەی، بۆ وە ماوای وێت
های ساقی! بازاڕ جیلوەی دڵدارەن
سەودای خڕیدار، دانەی دیدارەن
یەکێ وە مایەی گەنجی کەیشخصەوە
چون منیچ وە تای فەرتووت «نەی»ەوە
ئەر سەد هەر کەسێ پەی وێش وە ڕاوەن
وە قیمەت نییەن، ئیخلاس حەساوەن
مایل کەر باڵا وەی لادا چون نەی
دەسێوت دەف بۆ، ئەو دەس جامی مەی
با بێدار کەرۆ تاکەی بۆ غافڵ
دەف وە سەدا گیان، جام وە ڕەشحەی دڵ
با کڵافە بۆ، ئاخر لەوانم
خاکی پای حەزرەت پیری موغانم
چون دەف، بەرگ پۆس ئیرادەت پۆشم
غوڵامی بەر دەس حەڵقە نە گۆشم
خوم ئاسا خەیلێن وەتەن مەیخانەم
چون پیاڵەی واق شیشەی پەیمانەم