گۆشەی سیاماڵ هوردا و دیاوە

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  1045 مشاهده
گۆشەی سیاماڵ هوردا و دیاوە
چون مانگ نە گۆشەی هەوری سیاوە
بە خودا قەسەم پاسەم ئومێدەن
حُورٌ مَقْصُوراتْ فِي الْخِیامعربی ئێدەن