هەقت بە دەسەن کار بەدەس ئاسان

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  773 مشاهده
هەقت بە دەسەن کار بەدەس ئاسان
نەکێشانت جەور موژەی خاڵخاسان
«ئەو دۆزەخ چێشەن عەزابش جە کۆن
دۆزەخ هەر دۆزەخ دووریی باڵای تۆن»