لوقمەکەی ماساو قووڵی دەریای مەیل

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  595 مشاهده
لوقمەکەی ماساو قووڵی دەریای مەیل
لوختی سای کۆڵەی سارای دەردی لەیل
یاوا پێم نامەی وەش تەحریرەکەت
ئینشای دەروون سۆز پڕ تەئسیرەکەت
حاسڵش نەبۆ فەرامۆشیمان
وادەی بەزمی گەرم بادە نۆشیمان
چەنی هامفەرد گەرد جیایی شییەن
من و تۆ جە بەین من و تۆ نییەن
ساقی جام وە دەم ئەی یەک مەڕێزۆ
نەشئەی مەی نە دڵ ئەو یەک مەخێزۆ
بەڵ نەی تەن ئەی گیان تۆنی کەری عەزم
مەی نۆشی و، جەستەی من زەمینی بەزم
چون کەوت ئەو دەورەی پیاڵەی بێگەرد
نە ڕووی ئەی زەمین نەقشی ئەی چەند فەرد:
بەزمەن، یاران مەست، بادەی باقییەن
مەعدوومتخلص ئەرزەکەی بەزمی ساقییەن
یا باڵای ساقی وەی لادا خەمێ
یا جام جەو باقی پەی زەمین نمێ