آسو محمودی

آسو محمودی

کارشناس ارشد زبانشناسی رایانشی
مکان:
مریوان
مشارکت‌ها:
مشارکت در 131 کتاب

مشارکت‌ها:

 1. ئاسک: آمادە کردن برای دیتابیس
 2. ئاشتی: آمادە کردن برای دیتابیس
 3. ئافات: آمادە کردن برای دیتابیس
 4. ئاوات و ڕەنج: آمادە کردن برای دیتابیس
 5. ئاگر و ژیلە: آمادە کردن برای دیتابیس
 6. ئەو شیعرانەی دراونەتە پاڵ مەولەوی: آمادە کردن برای دیتابیس
 7. باخچەی کوردستان: آمادە کردن برای دیتابیس
 8. باهۆز: تغییر الفبا
 9. باهۆز: آمادە کردن برای دیتابیس
 10. بۆ کوردستان: آمادە کردن برای دیتابیس (لاپەڕەی 20-123)
 11. بەرهەمەکانی مستەفا شەوقی: آمادە کردن برای دیتابیس
 12. تاریک و ڕوون: آمادە کردن برای دیتابیس
 13. تاپۆ و بوومەلێڵ: آمادە کردن برای دیتابیس
 14. تریفەی هەڵبەست: آمادە کردن برای دیتابیس
 15. تەئریخی جاف: بازبینی
 16. تەئریخی جاف: آمادە کردن برای دیتابیس
 17. خەوە بەردینە: آمادە کردن برای دیتابیس
 18. دیاری: آمادە کردن برای دیتابیس
 19. دیوانی ئاغا عینایەت: آمادە کردن برای دیتابیس
 20. دیوانی ئەحمەد موختار جاف: آمادە کردن برای دیتابیس
 21. دیوانی ئەحمەدی خانی: آمادە کردن برای دیتابیس
 22. دیوانی ئەخۆل: آمادە کردن برای دیتابیس
 23. دیوانی ئەدیب: آمادە کردن برای دیتابیس
 24. دیوانی ئەوڕەحمان بەگی بابان: آمادە کردن برای دیتابیس
 25. دیوانی بێخود: آمادە کردن برای دیتابیس
 26. دیوانی بێسارانی: بازبینی
 27. دیوانی بێسارانی: آمادە کردن برای دیتابیس
 28. دیوانی بەختیار زێوەر: آمادە کردن برای دیتابیس
 29. دیوانی تاهیر بەگی جاف: آمادە کردن برای دیتابیس
 30. دیوانی جەفایی: آمادە کردن برای دیتابیس
 31. دیوانی جەوهەری: آمادە کردن برای دیتابیس
 32. دیوانی حاجی قادری کۆیی: آمادە کردن برای دیتابیس
 33. دیوانی حەریق: آمادە کردن برای دیتابیس
 34. دیوانی حەمدی: آمادە کردن برای دیتابیس
 35. دیوانی سابیری: بازبینی
 36. دیوانی سابیری: آمادە کردن برای دیتابیس
 37. دیوانی سالم: آمادە کردن برای دیتابیس
 38. دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت: آمادە کردن برای دیتابیس
 39. دیوانی سەیفولقوزات: آمادە کردن برای دیتابیس
 40. دیوانی شاهۆ: بازبینی
 41. دیوانی شاهۆ: آمادە کردن برای دیتابیس
 42. دیوانی شێخ محەممەدی حیلمی: بازبینی
 43. دیوانی شێخ محەممەدی حیلمی: آمادە کردن برای دیتابیس
 44. دیوانی فانی: آمادە کردن برای دیتابیس
 45. دیوانی لوتفی: آمادە کردن برای دیتابیس
 46. دیوانی موفتی پێنجوێنی: آمادە کردن برای دیتابیس
 47. دیوانی مینە جاف: آمادە کردن برای دیتابیس
 48. دیوانی مەحوی: آمادە کردن برای دیتابیس
 49. دیوانی مەزڵووم: آمادە کردن برای دیتابیس
 50. دیوانی مەستوورە: آمادە کردن برای دیتابیس
 51. دیوانی مەلا حەسەنی دزڵی: آمادە کردن برای دیتابیس
 52. دیوانی مەلای جزیری: تغییر الفبا (بەشێکی)
 53. دیوانی مەلای جزیری: آمادە کردن برای دیتابیس
 54. دیوانی مەلای جەباری: آمادە کردن برای دیتابیس
 55. دیوانی مەولەوی: آمادە کردن برای دیتابیس
 56. دیوانی ناری: آمادە کردن برای دیتابیس
 57. دیوانی نالی: آمادە کردن برای دیتابیس
 58. دیوانی ویساڵی: آمادە کردن برای دیتابیس
 59. دیوانی وەفایی: آمادە کردن برای دیتابیس
 60. دیوانی کاکەی فەلاح: آمادە کردن برای دیتابیس
 61. دیوانی کوردی: آمادە کردن برای دیتابیس
 62. زەبری هۆنراوە: آمادە کردن برای دیتابیس
 63. زەوی سەخت و ئاسمان دوور: آمادە کردن برای دیتابیس
 64. سروشت و دەروون: آمادە کردن برای دیتابیس
 65. شاخی هەورامان: آمادە کردن برای دیتابیس
 66. شیعرەکانی تورکەمیر: آمادە کردن برای دیتابیس
 67. شیعرەکانی حیلمی کاکەیی: آمادە کردن برای دیتابیس
 68. شیعرەکانی شوکری فەزڵی: آمادە کردن برای دیتابیس
 69. شیعرەکانی شێخ مەحموود: آمادە کردن برای دیتابیس
 70. شیعرەکانی کامەران موکری لە ڕۆژنامەکاندا: آمادە کردن برای دیتابیس
 71. شەفاق: تغییر الفبا (OCR)
 72. شەفاق: آمادە کردن برای دیتابیس
 73. قورئانی پیرۆز بە کوردی: بازبینی
 74. قورئانی پیرۆز بە کوردی: آمادە کردن برای دیتابیس
 75. لاس و خەزاڵ (سوارە): آمادە کردن برای دیتابیس
 76. لە کۆڕی خەباتا: آمادە کردن برای دیتابیس
 77. مێرگی زام مێرگی هەتاو: آمادە کردن برای دیتابیس
 78. مەم و زین: آمادە کردن برای دیتابیس
 79. ناڵەی جودایی: آمادە کردن برای دیتابیس
 80. هەوارگەی دڵان: آمادە کردن برای دیتابیس
 81. وەرگێڕانی مەم و زین: آمادە کردن برای دیتابیس
 82. چل حیکایەت: آمادە کردن برای دیتابیس
 83. چوارباخی پێنجوێن: آمادە کردن برای دیتابیس
 84. چوارێنەکانی خەییام: آمادە کردن برای دیتابیس
 85. چەکوشوەشێنی ڕۆڵەکوژراو: آمادە کردن برای دیتابیس
 86. ڕازی تەنیایی: آمادە کردن برای دیتابیس
 87. ژانی گەل: آمادە کردن برای دیتابیس
 88. کاوەی ئاسنگەر: آمادە کردن برای دیتابیس
 89. گوڵ ئەستێرە: آمادە کردن برای دیتابیس
 90. گەشەی ئەوین: بازبینی
 91. گەشەی ئەوین: آمادە کردن برای دیتابیس
 92. ئاڵەکۆک: آمادە کردن برای دیتابیس
 93. بەهەشت و یادگار: آمادە کردن برای دیتابیس
 94. چێشتی مجێور: آمادە کردن برای دیتابیس
 95. ئەحمەدی: آمادە کردن برای دیتابیس
 96. نووبهارا بچووکان: تغییر الفبا
 97. نووبهارا بچووکان: آمادە کردن برای دیتابیس
 98. ڕشتەی مرواری (بەرگی ١): آمادە کردن برای دیتابیس
 99. ڕشتەی مرواری (بەرگی ٨): آمادە کردن برای دیتابیس
 100. ڕشتەی مرواری (بەرگی ٧): آمادە کردن برای دیتابیس
 101. ڕشتەی مرواری (بەرگی ٦): آمادە کردن برای دیتابیس
 102. ڕشتەی مرواری (بەرگی ٥): آمادە کردن برای دیتابیس
 103. ڕشتەی مرواری (بەرگی ٤): آمادە کردن برای دیتابیس
 104. ڕشتەی مرواری (بەرگی ٣): آمادە کردن برای دیتابیس
 105. ڕشتەی مرواری (بەرگی ٢): آمادە کردن برای دیتابیس
 106. مێژووی ئەدەبی کوردی: آمادە کردن برای دیتابیس
 107. اشعار فارسی محوی: آمادە کردن برای دیتابیس
 108. بەدیع و عەرووزی نامی: آمادە کردن برای دیتابیس
 109. خۆشخوانی: آمادە کردن برای دیتابیس
 110. اشعار فارسی شیخ رضا: آمادە کردن برای دیتابیس
 111. دیوانی موخلیس: آمادە کردن برای دیتابیس
 112. دیوانی عەونی: آمادە کردن برای دیتابیس
 113. لە چوارینەکانی خەیام: آمادە کردن برای دیتابیس
 114. گۆرانی: تایپ
 115. گۆرانی: آمادە کردن برای دیتابیس
 116. فرمێسک و زەردەخەنە: آمادە کردن برای دیتابیس
 117. دیوانی ناتیق: آمادە کردن برای دیتابیس
 118. خولاسەیەکی تاریخی کورد و کوردستان (جڵدی ١): آمادە کردن برای دیتابیس
 119. خولاسەیەکی تاریخی کورد و کوردستان (جڵدی ٢): آمادە کردن برای دیتابیس
 120. دیوانی سەیدی: آمادە کردن برای دیتابیس
 121. هەواری خاڵی: آمادە کردن برای دیتابیس
 122. هەدیەی کوردستان: آمادە کردن برای دیتابیس
 123. سوڵتان ئیبراهیم و نۆشافەرین: آمادە کردن برای دیتابیس
 124. شرفنامه: آمادە کردن برای دیتابیس
 125. پێکەنینی گەدا: آمادە کردن برای دیتابیس
 126. دیوانی پیرەمێرد: آمادە کردن برای دیتابیس (بەشی سروود و بەستە و گۆرانی)
 127. گوڵاڵەی مەریوان: آمادە کردن برای دیتابیس
 128. چەپکێ گوڵ و خونچە: آمادە کردن برای دیتابیس
 129. بەرهەمی خاوێن: آمادە کردن برای دیتابیس
 130. مەهدینامە: آمادە کردن برای دیتابیس
 131. لالۆ کەریم: آمادە کردن برای دیتابیس
 132. دیوانی زێوەر: آمادە کردن برای دیتابیس
 133. دیوانا فەقیێ تەیران: آمادە کردن برای دیتابیس
 134. چەپکێ لە گوڵاڵەسوورەی شارەزوور: آمادە کردن برای دیتابیس
 135. سەرنجێ لە زمانی ئەدەبیی یەکگرتووی کوردی: آمادە کردن برای دیتابیس
 136. دەستووری زمانی کوردی: تایپ (لاپەڕەی 41- تا 114)
 137. دەستووری زمانی کوردی: آمادە کردن برای دیتابیس
 138. عەقیدەی مەرزیە: آمادە کردن برای دیتابیس (لاپەڕەی ١ تا ٢٠٠)
 139. ڕەنگاڵە: آمادە کردن برای دیتابیس
 140. دیوانی عاجز: آمادە کردن برای دیتابیس
 141. شیرین و خوسرەو: آمادە کردن برای دیتابیس
 142. روضة الصفا: آمادە کردن برای دیتابیس
 143. خوێندەواریی باو: بازبینی
 144. خوێندەواریی باو: آمادە کردن برای دیتابیس
 145. بنەچەکەی کوردان و بنچینەی زمانی کوردی: نویسه‌خوان نوری