اشعار فارسی محوی

اشعار فارسی محوی

قالب:
دفتر شعر
زبان:
فارسی
سال انتشار:
1896

نسخه‌ها:

  • «دیوانی مەحوی»، لێکدانەوە و لێکۆڵینەوە: مەلا عەبدولکەریمی مودەڕڕیس و محەمەممەدی مەلا کەریم، سنە: انتشارات کردستان، چاپی سێیەم ٢٠٠٢ (١٣٨١). ISBN 978-964-7638-18-0
  • "Dîwanî Mehwî, Mele Mihemedê Mele Osmanê Balxî', Stockholm: Nefel, 2007. ISBN 91-89687-22-1
  • دیوانی مەحوی: مجموعه اشعار «مەحوی» از شعرای نامدار کرد (کردی و فارسی) / عبدالکریم مدرس، تهران: آنا: موساسیر، ٢٠١١ (١٣٩٠). ISBN 978-600-6292-14-4
  • «دیوانی مەحوی»، لێکدانەوە و لێکۆڵینەوە: مەلا عەبدولکەریمی مودەڕڕیس و محەمەممەدی مەلا کەریم، سنە: انتشارات کردستان، چاپی حەوتەم ٢٠١٢ (١٣٩١). ISBN 978-964-980-019-6

در وژینبوکس:

اضافه‌شده به پایگاه داده:
100% (106 از 106)
زمان قرائت:
56 دقیقه
تعداد مشاهده:
8906
مشارکت‌کنندگان:

فهرست:

غزلیات/ا > ای خنده، ز زیر لب جانانه برون آ

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
1555

غزلیات/ا > به عشق از ماسوا خالی نمودم سینه‌ی خود را

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
1331

غزلیات/ا > کرد او گذر به خاک من خفته در بلا

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
1038

غزلیات/ا > ای شکوه باغ حسن از سرو موزون شما

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
1061

غزلیات/ا > ای صفای نور دل‌ها پرتو روی شما

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
1349

غزلیات/ا > «الا یا اَیُّها السّاقی اَدِرْ کَأسا و ناوِلْها»

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
1381

غزلیات/ا > نه ثنا خوان تو منم تنها

غزل
فعلاتن مفاعلن فعلن
1
960

غزلیات/ا > بر سر این مرده ای روح حیات‌افزا بیا

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
1027

غزلیات/ب > تا به رغم من گشودی بر رخ احباب باب

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
974

غزلیات/ب > چو شمع از آتش دل باشدم تابی به سر امشب

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
1078

غزلیات/ب > ز ما سرگشتگان شوق گم شد کعبه‌ی مطلب

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
961

غزلیات/ب > نقاب از چهره بردار ای جبینت ماه شهر آشوب

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
1453

غزلیات/ت > دلم ز روز ازل طالب ستم شده است

غزل
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
1
1017

غزلیات/ت > بر سینه‌ی عاشق اثر کینه حرام است

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
1905

غزلیات/ت > ای دل مگو رقیب بر احوال من گریست

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
1002

غزلیات/ت > هرکه پر زد سوی بود آمد به دنیا مرد و رفت

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
858

غزلیات/ت > در شهر نتابد ز جبینی مه الفت

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
838

غزلیات/ث > آه کز طور تو بس آه کشیدیم عبث

غزل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
1
814

غزلیات/ج > ز مار گیسوت دیدم چها رنج

غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
791

غزلیات/ج > به تعظیم جمالت کج کلاهانند گردن کج

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
770

غزلیات/چ > حذر ز دام بلا کن، به زلف یار مپیچ

غزل
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
1
860

غزلیات/چ > هیچ است میان و دهن دلبر ما هیچ

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
978

غزلیات/چ > باز از من شدی آزرده، ز من دیدی هیچ

غزل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
1
854

غزلیات/ح > زان لب خوش آیدم سخن ار به، وگر قبیح

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
724

غزلیات/ح > به ماهی ماه من بردار یک ساعت نقاب از رخ

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
816

غزلیات/د > به آه و دادکردن دادم آخر رخت خود بر باد

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
798

غزلیات/د > خانه‌ی عاشق نوازی‌ها پیش آباد باد

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
774

غزلیات/د > از فغان خویشتن، شب بلبلم آمد به یاد

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
784

غزلیات/د > دیده از بس نابجایی دیدنم آمد به درد

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
767

غزلیات/د > برون شد یار ما از بزم و شمع از انجمن گم شد

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
886

غزلیات/د > به بالین دل از روی تفقد

غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
820

غزلیات/د > نگار امشب سوی خونین دلان داغدار آمد

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
784

غزلیات/د > گل‌رخان از جلوه‌ی ناز آتشی افروختند

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
754

غزلیات/د > روحانیان اگر گل کوی تو بو کنند

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
1168

غزلیات/د > گر همه تلخی و زهر و کین بود

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
762

غزلیات/د > چو من بلبل گُلی را چون تو رنگین جلوه می‌شاید

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
752

غزلیات/ذ > آن بلای دین و دل شد جلوه‌گر باز، العیاذ

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
790

غزلیات/ر > سبزه‌ی نو رسته گلزار حسن انکارگر

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
741

غزلیات/ر > به جانم آتشی افگند و رفت آن بت، جفا بنگر

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
755

غزلیات/ز > رحم بر عاشق دل‌خسته نیاری هرگز

غزل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
1
863

غزلیات/س > نپرسد حال زارم را نه اغیار و نه یارم کس

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
910

غزلیات/ش > زسرخ و زردها شد اشک وین رخسار ما را بخش

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
755

غزلیات/ص > دل ز دام زلف دلگیرت نمی‌خواهد خلاص

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
765

غزلیات/ض > ای سوخته جگر پی دنیا تو آب محض

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
706

غزلیات/ض > آهم به عکس اشک به اشکم شده نقیض

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
730

غزلیات/ط > بر مهر چهره‌ی مه من چون دمید خط

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
711

غزلیات/ظ > دلم بگرفت از گفتار پر بی‌مایه‌ی واعظ

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
771

غزلیات/ع > از لعل تو هرکس به مسیحا شده قانع

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
701

غزلیات/غ > از دل گم‌گشته از من من نمی‌یابم سراغ

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
720

غزلیات/غ > از خراب عشق درد اصلا نمیداری دریغ

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
693

غزلیات/ف > رحم بر بنده‌ی بیچاره نیاوردی حیف

غزل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
1
814

غزلیات/ق > کس چه داند از چه شد دریا در آب دیده غرق

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
1193

غزلیات/ک > دانی که روز هجر تو چون است هولناک

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
756

غزلیات/گ > صبا بویی برد زان روی گل رنگ

غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
724

غزلیات/گ > پیام عشق چون خوانند بر سنگ

غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
704

غزلیات/ل > گشتم به یاد موی میانت ز ناله نال

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
742

غزلیات/م > با صد قصور باز به دربارت آمدم

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
832

غزلیات/م > خاک ره گشته شدم بلکه به پایی برسم

غزل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
1
707

غزلیات/م > می می‌چکد از لعل لبت گاه تبسم

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
747

غزلیات/م > چون نیم پروانه بلبل‌وار آهی می‌کنم

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
685

غزلیات/م > ندهد چو رهم، بر در و دیوار بگریم

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
2
693

غزلیات/ن > نقاب از رخ برافگن، محشری از جلوه برپا کن

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
867

غزلیات/ن > کس نشد در عشق،گفتم،این چنین شیدا که من

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
747

غزلیات/ن > در فنون ترکتازی، ترک ما ماهر چنین

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
717

غزلیات/و > به من روزی نماید سر و سیم اندام مهر و رو

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
734

غزلیات/ه > چه شد خیمه زد دود آهم به چرخ

غزل
فعولن فعولن فعولن فعل
1
719

غزلیات/ه > از دور بر جنازه‌ام افگن یکی نگاه

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
653

غزلیات/ه > به عالم گر نمودی ناروا خود را «لوجه اللّه‌»

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
657

غزلیات/ه > کتانم داد و بیدادش بجایی کی رسد با مه

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
675

غزلیات/ی > گم شود نامت شنیدستم که نام پاک من

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
728

غزلیات/ی > کس نمی‌پرسد ز لاله، داغدار کیستی

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
866

غزلیات/ی > محبت یک قلم باشد نیاز و محنت و دردی

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
717

غزلیات/ی > نگارم تیغ ابرو داده آب از سرمه‌ی نازی

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
701

غزلیات/ی > خلیل از بت شکستن در نظر می‌داشت اشکالی

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
697

غزلیات/ی > دهن نمای شرفیاب گوهرافشانی

غزل
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
1
656

مثنوی > «جامی» آن از جام عشق دوست مست

تقریظ شرح مثنوی تألیف والی عابدین
مثنوی
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
883

رباعیات > ای بسته کمر به قصد قتل سر ما

رباعی
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعل
1
823

رباعیات > فرستادی ز روی التفاتم سرو را یک سیب

رباعی
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
683

رباعیات > رزق را روزی رسان پر می‌دهد

رباعی
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
943

رباعیات > شهنشاهی غلام و بندگی کردن بکرد ایجاد

رباعی
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
754

رباعیات > ز نور عشق تا هوشم بدل، جوشم به سر باشد

رباعی
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
798

رباعیات > «عالمی خواهم ازین عالم بدر»

رباعی
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
1153

رباعیات > «برگ درختان سبز در نظر هوشیار»

رباعی
مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن
1
827

رباعیات > تا سر و دست است بکار ای جوان

رباعی
مفتعلن مفتعلن فاعلن
1
754

رباعیات > چون شجاع‌الملک دیدم با جنابت در نزاع

رباعی
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
680

رباعیات > «بین‌الدّول» چو رو سیه رو زرد شد به جنگ

رباعی
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
737

رباعیات > از افق دیدم برآمد بدر در شکل هلال

رباعی
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
723

رباعیات > با صد قصور باز طلبکارت آمدم

رباعی
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
647

رباعیات > در قافله‌ای که اوست دانم نرسم

رباعی
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعل
1
807

رباعیات > جایی که بود جلوه‌گه‌ی نیر اعظم

رباعی
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
694

رباعیات > دو بیتی را نمودم بهر این شهزاده من تنظیم

رباعی
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
684

رباعیات > آفریده تا جهان اندوه و شادی آفرین

رباعی
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
734

رباعیات > در خرمن کائنات کردیم نگاه

رباعی
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعل
1
2246

رباعیات > یک پند بی‌مناسبه و پر مناسبه

رباعی
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
707

رباعیات > ای دل عرفا جمله نجوم‌اند، بود مه

رباعی
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
687

قطعات > در جنت سرای لطف بر عالم چو بگشادی

رباعی
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
677

مخمص‌ها > دوری از این شهر و این قوم عنود

تخمیس دو بیت مثنوی
مخمس
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
841

مخمص‌ها > ای مبرّا وجودت از همه ریب

تخمیس دو بیت سعدی شیرازی
مخمس
فعلاتن مفاعلن فعلن
1
748

فردها > حاجت چو روا می‌نشود ز اهل کرامات

مفرد
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
721

فردها > تا آن بت مه پاره ز رخ پرده برانداخت

مفرد
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
747

فردها > ز چشم اشکبارم هر طرف در خون دل باید

مفرد
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
734

فردها > چو نقش پا به حال چشم پر امید من بنگر

مفرد
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
692

فردها > چرا سربسته ماند قصه‌ی دل

مفرد
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
754

فردها > ای بیرون از وهم و قیل و قال من

مفرد
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
769

فردها > هر دم آرم لب ساقی به خیال

مفرد
فعلاتن مفاعلن فعلن
1
891

عربي > سامع عزله عليهم اعترض

قالب نامشخص
1
1061