اشعار فارسی محوی

اشعار فارسی محوی

قالب:
دفتر شعر
زبان:
فارسی
سال انتشار:
1896

نسخه‌ها:

  • «دیوانی مەحوی»، لێکدانەوە و لێکۆڵینەوە: مەلا عەبدولکەریمی مودەڕڕیس و محەمەممەدی مەلا کەریم، سنە: انتشارات کردستان، چاپی سێیەم ٢٠٠٢ (١٣٨١). ISBN 978-964-7638-18-0
  • "Dîwanî Mehwî, Mele Mihemedê Mele Osmanê Balxî', Stockholm: Nefel, 2007. ISBN 91-89687-22-1
  • دیوانی مەحوی: مجموعه اشعار «مەحوی» از شعرای نامدار کرد (کردی و فارسی) / عبدالکریم مدرس، تهران: آنا: موساسیر، ٢٠١١ (١٣٩٠). ISBN 978-600-6292-14-4
  • «دیوانی مەحوی»، لێکدانەوە و لێکۆڵینەوە: مەلا عەبدولکەریمی مودەڕڕیس و محەمەممەدی مەلا کەریم، سنە: انتشارات کردستان، چاپی حەوتەم ٢٠١٢ (١٣٩١). ISBN 978-964-980-019-6

در وژینبوکس:

اضافه‌شده به پایگاه داده:
100% (106 از 106)
زمان قرائت:
56 دقیقه
تعداد مشاهده:
7931
مشارکت‌کنندگان:

فهرست:

غزلیات/ا > ای خنده، ز زیر لب جانانه برون آ

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
1336

غزلیات/ا > به عشق از ماسوا خالی نمودم سینه‌ی خود را

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
1164

غزلیات/ا > کرد او گذر به خاک من خفته در بلا

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
898

غزلیات/ا > ای شکوه باغ حسن از سرو موزون شما

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
916

غزلیات/ا > ای صفای نور دل‌ها پرتو روی شما

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
1193

غزلیات/ا > «الا یا اَیُّها السّاقی اَدِرْ کَأسا و ناوِلْها»

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
1215

غزلیات/ا > نه ثنا خوان تو منم تنها

غزل
فعلاتن مفاعلن فعلن
1
810

غزلیات/ا > بر سر این مرده ای روح حیات‌افزا بیا

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
878

غزلیات/ب > تا به رغم من گشودی بر رخ احباب باب

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
819

غزلیات/ب > چو شمع از آتش دل باشدم تابی به سر امشب

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
906

غزلیات/ب > ز ما سرگشتگان شوق گم شد کعبه‌ی مطلب

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
828

غزلیات/ب > نقاب از چهره بردار ای جبینت ماه شهر آشوب

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
1285

غزلیات/ت > دلم ز روز ازل طالب ستم شده است

غزل
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
1
869

غزلیات/ت > بر سینه‌ی عاشق اثر کینه حرام است

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
1666

غزلیات/ت > ای دل مگو رقیب بر احوال من گریست

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
850

غزلیات/ت > هرکه پر زد سوی بود آمد به دنیا مرد و رفت

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
734

غزلیات/ت > در شهر نتابد ز جبینی مه الفت

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
711

غزلیات/ث > آه کز طور تو بس آه کشیدیم عبث

غزل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
1
684

غزلیات/ج > ز مار گیسوت دیدم چها رنج

غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
665

غزلیات/ج > به تعظیم جمالت کج کلاهانند گردن کج

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
643

غزلیات/چ > حذر ز دام بلا کن، به زلف یار مپیچ

غزل
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
1
722

غزلیات/چ > هیچ است میان و دهن دلبر ما هیچ

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
828

غزلیات/چ > باز از من شدی آزرده، ز من دیدی هیچ

غزل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
1
725

غزلیات/ح > زان لب خوش آیدم سخن ار به، وگر قبیح

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
602

غزلیات/ح > به ماهی ماه من بردار یک ساعت نقاب از رخ

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
683

غزلیات/د > به آه و دادکردن دادم آخر رخت خود بر باد

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
667

غزلیات/د > خانه‌ی عاشق نوازی‌ها پیش آباد باد

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
652

غزلیات/د > از فغان خویشتن، شب بلبلم آمد به یاد

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
660

غزلیات/د > دیده از بس نابجایی دیدنم آمد به درد

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
642

غزلیات/د > برون شد یار ما از بزم و شمع از انجمن گم شد

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
734

غزلیات/د > به بالین دل از روی تفقد

غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
694

غزلیات/د > نگار امشب سوی خونین دلان داغدار آمد

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
657

غزلیات/د > گل‌رخان از جلوه‌ی ناز آتشی افروختند

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
631

غزلیات/د > روحانیان اگر گل کوی تو بو کنند

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
1008

غزلیات/د > گر همه تلخی و زهر و کین بود

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
637

غزلیات/د > چو من بلبل گُلی را چون تو رنگین جلوه می‌شاید

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
616

غزلیات/ذ > آن بلای دین و دل شد جلوه‌گر باز، العیاذ

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
657

غزلیات/ر > سبزه‌ی نو رسته گلزار حسن انکارگر

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
606

غزلیات/ر > به جانم آتشی افگند و رفت آن بت، جفا بنگر

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
622

غزلیات/ز > رحم بر عاشق دل‌خسته نیاری هرگز

غزل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
1
728

غزلیات/س > نپرسد حال زارم را نه اغیار و نه یارم کس

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
772

غزلیات/ش > زسرخ و زردها شد اشک وین رخسار ما را بخش

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
617

غزلیات/ص > دل ز دام زلف دلگیرت نمی‌خواهد خلاص

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
628

غزلیات/ض > ای سوخته جگر پی دنیا تو آب محض

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
589

غزلیات/ض > آهم به عکس اشک به اشکم شده نقیض

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
603

غزلیات/ط > بر مهر چهره‌ی مه من چون دمید خط

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
587

غزلیات/ظ > دلم بگرفت از گفتار پر بی‌مایه‌ی واعظ

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
635

غزلیات/ع > از لعل تو هرکس به مسیحا شده قانع

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
584

غزلیات/غ > از دل گم‌گشته از من من نمی‌یابم سراغ

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
598

غزلیات/غ > از خراب عشق درد اصلا نمیداری دریغ

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
575

غزلیات/ف > رحم بر بنده‌ی بیچاره نیاوردی حیف

غزل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
1
681

غزلیات/ق > کس چه داند از چه شد دریا در آب دیده غرق

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
1042

غزلیات/ک > دانی که روز هجر تو چون است هولناک

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
639

غزلیات/گ > صبا بویی برد زان روی گل رنگ

غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
605

غزلیات/گ > پیام عشق چون خوانند بر سنگ

غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
582

غزلیات/ل > گشتم به یاد موی میانت ز ناله نال

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
572

غزلیات/م > با صد قصور باز به دربارت آمدم

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
718

غزلیات/م > خاک ره گشته شدم بلکه به پایی برسم

غزل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
1
572

غزلیات/م > می می‌چکد از لعل لبت گاه تبسم

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
623

غزلیات/م > چون نیم پروانه بلبل‌وار آهی می‌کنم

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
566

غزلیات/م > ندهد چو رهم، بر در و دیوار بگریم

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
2
580

غزلیات/ن > نقاب از رخ برافگن، محشری از جلوه برپا کن

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
727

غزلیات/ن > کس نشد در عشق،گفتم،این چنین شیدا که من

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
609

غزلیات/ن > در فنون ترکتازی، ترک ما ماهر چنین

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
587

غزلیات/و > به من روزی نماید سر و سیم اندام مهر و رو

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
606

غزلیات/ه > چه شد خیمه زد دود آهم به چرخ

غزل
فعولن فعولن فعولن فعل
1
593

غزلیات/ه > از دور بر جنازه‌ام افگن یکی نگاه

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
533

غزلیات/ه > به عالم گر نمودی ناروا خود را «لوجه اللّه‌»

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
535

غزلیات/ه > کتانم داد و بیدادش بجایی کی رسد با مه

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
556

غزلیات/ی > گم شود نامت شنیدستم که نام پاک من

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
605

غزلیات/ی > کس نمی‌پرسد ز لاله، داغدار کیستی

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
739

غزلیات/ی > محبت یک قلم باشد نیاز و محنت و دردی

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
582

غزلیات/ی > نگارم تیغ ابرو داده آب از سرمه‌ی نازی

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
573

غزلیات/ی > خلیل از بت شکستن در نظر می‌داشت اشکالی

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
571

غزلیات/ی > دهن نمای شرفیاب گوهرافشانی

غزل
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
1
533

مثنوی > «جامی» آن از جام عشق دوست مست

تقریظ شرح مثنوی تألیف والی عابدین
مثنوی
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
738

رباعیات > ای بسته کمر به قصد قتل سر ما

رباعی
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعل
1
671

رباعیات > فرستادی ز روی التفاتم سرو را یک سیب

رباعی
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
561

رباعیات > رزق را روزی رسان پر می‌دهد

رباعی
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
797

رباعیات > شهنشاهی غلام و بندگی کردن بکرد ایجاد

رباعی
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
624

رباعیات > ز نور عشق تا هوشم بدل، جوشم به سر باشد

رباعی
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
685

رباعیات > «عالمی خواهم ازین عالم بدر»

رباعی
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
1030

رباعیات > «برگ درختان سبز در نظر هوشیار»

رباعی
مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن
1
710

رباعیات > تا سر و دست است بکار ای جوان

رباعی
مفتعلن مفتعلن فاعلن
1
638

رباعیات > چون شجاع‌الملک دیدم با جنابت در نزاع

رباعی
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
573

رباعیات > «بین‌الدّول» چو رو سیه رو زرد شد به جنگ

رباعی
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
620

رباعیات > از افق دیدم برآمد بدر در شکل هلال

رباعی
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
611

رباعیات > با صد قصور باز طلبکارت آمدم

رباعی
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
538

رباعیات > در قافله‌ای که اوست دانم نرسم

رباعی
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعل
1
692

رباعیات > جایی که بود جلوه‌گه‌ی نیر اعظم

رباعی
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
584

رباعیات > دو بیتی را نمودم بهر این شهزاده من تنظیم

رباعی
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
573

رباعیات > آفریده تا جهان اندوه و شادی آفرین

رباعی
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
627

رباعیات > در خرمن کائنات کردیم نگاه

رباعی
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعل
1
2029

رباعیات > یک پند بی‌مناسبه و پر مناسبه

رباعی
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
597

رباعیات > ای دل عرفا جمله نجوم‌اند، بود مه

رباعی
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
577

قطعات > در جنت سرای لطف بر عالم چو بگشادی

رباعی
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
572

مخمص‌ها > دوری از این شهر و این قوم عنود

تخمیس دو بیت مثنوی
مخمس
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
729

مخمص‌ها > ای مبرّا وجودت از همه ریب

تخمیس دو بیت سعدی شیرازی
مخمس
فعلاتن مفاعلن فعلن
1
639

فردها > حاجت چو روا می‌نشود ز اهل کرامات

مفرد
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
610

فردها > تا آن بت مه پاره ز رخ پرده برانداخت

مفرد
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
639

فردها > ز چشم اشکبارم هر طرف در خون دل باید

مفرد
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
624

فردها > چو نقش پا به حال چشم پر امید من بنگر

مفرد
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
578

فردها > چرا سربسته ماند قصه‌ی دل

مفرد
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
645

فردها > ای بیرون از وهم و قیل و قال من

مفرد
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
660

فردها > هر دم آرم لب ساقی به خیال

مفرد
فعلاتن مفاعلن فعلن
1
757

عربي > سامع عزله عليهم اعترض

قالب نامشخص
1
918