هر دم آرم لب ساقی به خیال

از کتاب:
اشعار فارسی محوی
اثر:
محوی (1836-1906)
 1 دقیقه  767 مشاهده
هر دم آرم لب ساقی به خیال
بر لبم باده بود می‌گویی