محوی

تخلص:
مەحوی
تولد:
1836 - سلیمانیه
وفات:
1906 - سلیمانیه
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
22201

آثار: