محوی

تخلص:
مەحوی
تولد:
1836 - سلیمانیه
وفات:
1906 - سلیمانیه
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
33006

آثار:

دیوانی مەحوی

دفتر شعر (1896)
80428

اشعار فارسی محوی

دفتر شعر (1896)
9383