جستجو

نمایش نتایج 1 به 15 از مجموع 308 نتیجه
محویاشعار فارسی محوی غزلیات/ا
ای خنده، ز زیر لب جانانه برون آ
ای خنده، ز زیر لب جانانه برون آ ای نشئه فزا باده، ز پیمانه برون آ زان دیده تو ...
فارسی
غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
محویاشعار فارسی محوی غزلیات/ا
به عشق از ماسوا خالی نمودم سینه‌ی خود را
به عشق از ماسوا خالی نمودم سینه‌ی خود را به آتش من جلا دادم رخ آینه‌ی خود را د...
فارسی
غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
محویاشعار فارسی محوی غزلیات/ا
کرد او گذر به خاک من خفته در بلا
کرد او گذر به خاک من خفته در بلا شاه آمد از برای زیارت به کربلا با آن‌که جز بل...
فارسی
غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
محویاشعار فارسی محوی غزلیات/ا
ای شکوه باغ حسن از سرو موزون شما
ای شکوه باغ حسن از سرو موزون شما جان‌و دل‌ها مست عشق از لعل میگون شما چون گدا ...
فارسی
غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
محویاشعار فارسی محوی غزلیات/ا
ای صفای نور دل‌ها پرتو روی شما
ای صفای نور دل‌ها پرتو روی شما جان ما در پیچ و تاب از پیچش موی شما غنچه دلخونی...
فارسی
غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
محویاشعار فارسی محوی غزلیات/ا
«الا یا اَیُّها السّاقی اَدِرْ کَأسا و ناوِلْها»
الا يا ايها الساقي ادر كأسا و ناولها به نور می تو باز افروز شمع کشته‌ی دل‌ها ب...
فارسی
غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
محویاشعار فارسی محوی غزلیات/ا
نه ثنا خوان تو منم تنها
نه ثنا خوان تو منم تنها صد هزارت بود به گلشن‌ها متکلم بود ولی با غیر مادح تو ...
فارسی
غزل
فعلاتن مفاعلن فعلن
محویاشعار فارسی محوی غزلیات/ا
بر سر این مرده ای روح حیات‌افزا بیا
بر سر این مرده ای روح حیات‌افزا بیا در رکابت شور حشر، ای فتنه‌ی برپا بیا دلستا...
فارسی
غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
محویاشعار فارسی محوی غزلیات/ب
تا به رغم من گشودی بر رخ احباب باب
تا به رغم من گشودی بر رخ احباب باب امشبم زین در ربودی از دل بی‌تاب تاب رفت جان...
فارسی
غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
محویاشعار فارسی محوی غزلیات/ب
چو شمع از آتش دل باشدم تابی به سر امشب
چو شمع از آتش دل باشدم تابی به سر امشب که نبود از گداز پیکر خویشم خبر امشب به ...
فارسی
غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
محویاشعار فارسی محوی غزلیات/ب
ز ما سرگشتگان شوق گم شد کعبه‌ی مطلب
ز ما سرگشتگان شوق گم شد کعبه‌ی مطلب ز رحمت آیتی بنما به ما و «اهدنا یا رب» به ...
فارسی
غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
محویاشعار فارسی محوی غزلیات/ب
نقاب از چهره بردار ای جبینت ماه شهر آشوب
نقاب از چهره بردار ای جبینت ماه شهر آشوب ز جا بر یکدم از یک برق جلوه صبر صد ایو...
فارسی
غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
محویاشعار فارسی محوی غزلیات/ت
دلم ز روز ازل طالب ستم شده است
دلم ز روز ازل طالب ستم شده است مصاحب غم و همصحبت الم شده است به پیش من بنشین ت...
فارسی
غزل
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
محویاشعار فارسی محوی غزلیات/ت
بر سینه‌ی عاشق اثر کینه حرام است
بر سینه‌ی عاشق اثر کینه حرام است در کیش صفا لکه‌ی آیینه حرام است در مذهب ما گر...
فارسی
غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
محویاشعار فارسی محوی غزلیات/ت
ای دل مگو رقیب بر احوال من گریست
ای دل مگو رقیب بر احوال من گریست می‌گو به حال آدم ما اهریمن گریست هر بت پرست د...
فارسی
غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن