هر دم آرم لب ساقی به خیال

From the Book:
Aš’ār-e Farsî-ye Maḧwî
By:
Mahwi (1836-1906)
 1 minutes  760 views
هر دم آرم لب ساقی به خیال
بر لبم باده بود می‌گویی