دیوانی ویساڵی

قالب:
دفتر شعر
زبان:
کردی مرکزی
سال انتشار:
1962
چاپ مرجع:
1985

نسخه‌ها:

  • دیوانی ویساڵی، جمال محمد محمدامین، بەغدا: مطبعة دارالجاحظ، ١٩٨٥.

در وژینبوکس:

اضافه‌شده به پایگاه داده:
100% (164 از 164)
زمان قرائت:
3 ساعت و 55 دقیقه
تعداد مشاهده:
4968
مشارکت‌کنندگان:

فهرست:

وەرن یاران تەماشا کەن لە ئەحواڵی پەرێشانم

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
631

بڵێن ساقی قەدەح پڕ کا شەرابی بێ ئەسەر نابێ

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
554

ئەلا ئەی عاشقی مسکین وەرە ئیمڕۆ بە مەیخانە

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
585

موددەتێکی زۆرە عەزمی دیدەنی یارم هەیە

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
558

منم هوزاری باغی قەرەداغ

مثنوی
10 بڕگەیی
3
523

ئەی مستەفایی شەیدا تێ فکرە لەم پەیامە

غزل
مفعولُ فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن
2
581

تەماشا تەلعەتی یارم وەکوو خورشیدی تابانە

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
524

دەمێکە من لە دووریی تۆ دەناڵم

غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
2
657

مەجنوون و سەراسیمە و داماوە دڵی من

لەسەر کێشی شیعرێکی «بێخود»
مربع
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
2
693

سەلامی من لەسەر تۆ بێ گوڵی گوڵزاری کوێستانی

نامەناردن بۆ یاری بێوێنە
غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
757

ئینسانێ وەکوو من کە فەلەک تەفرەیی دابێ

مخمس
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
5
788

باعیسی دووریتە جانا مونقەتیع بوو خەوتنم

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
532

لە من وایە ئەتۆ یارێکی جانی

بەهەڵەچوون
غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
579

لەگەڵ عاشق کە سەد جەور و جەفا کەی

غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
610

مایەی چمایە وا عاجزی لەم بەندەیی مسکین

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
474

دەمێکە دەناڵم لە بۆ وەسڵی جانان

قالب نامشخص
3
1085

ئەی یاری جەفاکێش دڵ ئازاری هەتا کەی

غزل
مفاعیلُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
543

وتم دەمتە وە یا غونچە وتی ئەو نوقتە مەوهوومە

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
645

غونچە باغی جینانی ئەی سەنەم یاخود پەری

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
491

مەفەرموو پیرە عومری سەد ساڵە

غزل
10 بڕگەیی
1
526

وەرە ئەی دولبەری مەهوەش لە باوەش کە منی سەرخوەش

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
591

چونکە من کوردم بە کوردی پێم بڵێ یاری عەزیز

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
755

دڵ لە حەسرەت چاوی نازارە کە وا زاری دەکا

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
742

ئەی نەسیمی سوبحدەم بیستوومە یار هاتۆتە شار

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
579

شەو و ڕۆژ من بە چاوی ئەشکباری

غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
2
494

ئەو پەرچەمە چین چینە لەسەر کوڵمی حەلاوە

غزل
مفاعیلُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
2
608

سەیری تەقدیری خودای ئەحەد

قصیده
10 بڕگەیی
2
518

ڕەفیقان سەیری ئامین کەن کە چ مومتاز و شیرینە

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
468

شاهیدم ئەمڕۆ لە باغا غونچەیەکی سەرچڵە

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
467

ئەگەر خورشیدی ڕووی دەرخا لەسەر خۆی لابدا تارا

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
562

براگەل مژدە بێ لێتان لەلاتان

غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
532

حەبیبا کاغەزی تۆ پەیغامی یاری هێنا

غزل
مفاعلن فعولن مفاعلن فعولن
2
674

ئەی یار هەتا کەی لە فیراقت بە شب و ڕۆز

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
773

بێ عەتری گوڵت بولبولی دێوانە بڵێ چی

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
689

ئەی موعەتتەرسازی جەمرەی بێنی و قەسری دەماغ

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
486

من کە مەهجوورم لە یاران بوومەتە نەخجیر سێ

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
482

ئەوا ڕەنگ زەردی جانان و حەزینم

قصیده
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
4
715

لەم زەمانە هەر کەسێ هات و وتی من ناتیقم

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
581

هەر دەمە دونیا بە نەوعێ دێتە پێشێ گەهـ وەکوو

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
528

سەد شوکر ئیمڕۆ بە ڕەحمەت خالقی جینن و بەشەر

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
521

ئەی براکەی کورد ڕوو بکە ئینتیفاق

غزل
10 بڕگەیی
2
481

سەیری وەزعی ڕۆزگار و دەوری چەرخی ڕووسیا

قصیده
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
3
594

ئەی فەلەک بۆ چی لە مەوتین وا منت ئاوارە کرد

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
558

غەریقی بەحری عسیانم اغثني يا رسول الله

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
679

بە شوعلەی جەبهەیی ئادەم بە نووری سەییدی عالەم

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
521

ئەگەر عەبدی حەییی زولجەلالی

غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
2
443

خودا تۆی حافزی شاری بیارە

قصیده
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
2
544

سەیری کە عەجەب مەنبەعی ئیحسانە تەوێڵە

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
479

دیانەت باری کرد ڕۆیی مەگەر پاشبارەکەی ماوە

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
455

خوا خۆی ئەزانێت پەنام هەر ئەوە

مثنوی
10 بڕگەیی
3
514

لەگەڵ ئێوەمە ئەی برادەران

مثنوی
10 بڕگەیی
5
570

ئەلا ئەی قەومی ناهەمواری نادان

پەندی ویساڵی
غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
2
470

ئەی برادەر تۆ کە لەم لا ڕووت و بێ دەسمایە بی

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
476

ئەی نەفس پیر بووم هەتاکەی مەیلی ئەم لاولا بکەم

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
650

زەمانە قەت لەگەڵ ئەولادی ئادەم باوە نابێ

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
529

ئەی برادەر گوێت ببێ بێ گوێ مەبە هەروەک حەجەر

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
511

سەیری کە جیهان مەخزەنی ئەسراری خودایە

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
2
462

مەرحەبا ئەی سەییدی خەلقی خودا

قصیده
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
3
750

ئەی سەری من بێ بە قوربانی قەد و باڵایی تۆ

قصیده
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
667

یا رسول الله ببەخشە تۆ گوناهم مەمکە دەر

قصیده
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
676

منم عەبدی زەلیلی تۆ مەدەد یا شاهی گەیلانی

قصیده
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
591

یا رسول الله بە قوربانی قەدت بێ جیسم و جان

قصیده
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
3
740

ئەسیری چەرخی دەورانم غەریبم سا خودا ڕەحمێک

قصیده
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
3
563

موحەققەق بوو لە عالەمدا وەرن یاران بە مەردانە

بۆ شێخ عەبدولکەریمی گەیلانی
قصیده
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
485

پێنج خشتەکی > ئەی یاری نازەنینم وەی سەروی گوڵستانم

پێنج خشتەکی لەسەر شیعری زێوەر
مخمس
مفاعلن فعولن مفاعلن فعولن
3
974

پێنج خشتەکی > ئەی دڵبەری جینانی غەمخوار و میهرەبانی

پێنج خشتەکی لەسەر شیعری زێوەر
مخمس
مفاعلن فعولن مفاعلن فعولن
2
1082

پێنج خشتەکی > وەک ڕەحمەتی بۆ عام شوکر ناوت ئەمینە

پێنج خشتەکی لەسەر شیعری وەفایی
مخمس
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
2
579

پێنج خشتەکی > بڕوانە لە دووریت ڕەنگم زەردە وەکوو بەی

پێنج خشتەکی لەسەر شیعری تاهیر بەگی جاف
مخمس
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
2
838

پێنج خشتەکی > ساقی وەرە مەیخانە و مەی تێکە درەنگە

پێنج خشتەکی لەسەر شیعری تاهیربەگی جاف
مخمس
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
3
1233

پێنج خشتەکی > خورشیدی ڕوخت جانا مەعلووم و هووەیدا کە

پێنج خشتەکی لەسەر شیعری سادق
مخمس
مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن
4
577

پێنج خشتەکی > دووکەڵی جەور و خیانەت ئاسمانی دینی گرت

پێنج خشتەکی لەسەر شیعری فانی
مخمس
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
3
956

پێنج خشتەکی > دڵ حەپسی چییە فیرقەتی دڵدار و نەحیفە

مخمس
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
2
541

جیهان بووکێکە موهریشی جەفایە

مخمس
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
4
527

دوێشەوێ لە مەیکەدە شاهید بە ڕوویی نازەوە

مخمس
مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن
3
468

تۆ تەماشا کە برادەر لەم زەمانەی نابەکار

گیرانی ویساڵی بە دەستی ئینگلیزەکان
غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
477

ئەی برادەر سەیری شوورەی جەیشی بێ سامانی کێچ

زەلیلی بەدەست لەشکری کافری بەدمەزەبی «کێچ»ەوە
قصیده
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
467

ڕەقیب با بڵێ لێت ئەمڕێنم

ئەسپێ و کێچ
غزل
10 بڕگەیی
1
431

عەجەب دەشتێکە مێرگاسە پڕی نەسرین و لالایە

تەعریفی مێرگاسە
قصیده
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
5
604

لەم قەریە تەماشا کە لە قەسر و لە وەتاغی

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
413

ئەلا نازر ئەگەر ئەهلی کەماڵی

غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
453

سەیری ئێمڕۆکە عەجایب دڵگوشایە خوارەمیر

تەعریف و ستایشی گوندی خوارەمیری سەردەشت
غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
434

برای شیرینم ئەی کاکی خۆش ڕەوت

بێ نەوتی
غزل
10 بڕگەیی
1
603

سبحان من يموت الملوك و المساكين

زەلیلی کارژۆلەی ویساڵی بەدەم شاهێنەوە
ترکیببند
مفاعلن فعولن مفاعلن فعولن
4
483

بەزمی دنیایی لەسەر ئاغای میراودەلییە

پاک و خاوێنی و نیشتمان پەروەریی میراودەلی
غزل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
2
511

ئەی عەزیزان یەک دوو ساڵێ بووم ئیمامی سەرگەڵوو

چاو چنۆکی
غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
466

موژدە بێ ئەی دڵ دەڵێن بولبولی تابستان هاتەوە

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
468

بۆ کەسێ کە تێ بگا لەم شیعرە مسیلی دوڕە

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
458

سەیری دەوری چەرخ و ئیشی خالیقی ئەرز و سەما

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
669

غەرەز لەم قیل و قالە یاری جانی

بۆ مەلا عەبدوڵڵای کوڕی لە سلێمانی
غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
445

سەیری ئەم دونیای عەجووزە خۆی لە من چۆن کردە بووک

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
491

سەبا هەڵسە بڕۆ زوو کە لە شاری سولەیمانی

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
3
524

سەیری وەزعی ڕۆزگار و دەوری چەرخی ئاسمان

تووتن فرۆشتن
قصیده
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
5
650

تەماشا کەن لە مەیدانە سەماوەر

خۆشی و بەزمی سەماوەر
غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
3
604

مەحمووەفەنی عەزیزم بەعزێ دەرمانم ئەوێ

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
462

شەوی یەکشەممە واقیع بوو لە ماڵی ئێمە پەنهانی

چوون بۆ سەر دەعوەت
غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
472

جەنابا ئەوا من هاتوومە بارێ

غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
552

ڕۆژ و شەو قوربان تەمەننامە لە شاهی ذوالمنن

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
458

ئەی جەنابی عەلی یەفەندی چی گوتوومە قافییە

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
470

سەلامی من لەسەر تۆ بێ گوڵی گوڵزاری ئالانی

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
499

بە حوببی ئێوە مەشغووڵم ئەگەر چی زاهیرەن دوورم

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
500

ئەلا ئەی هەمدەمی ژین و مەماتم

غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
2
454

چی کەم لە بەختی خەوتوو یار هات و پێم نەزانی

غزل
مفاعلن فعولن مفاعلن فعولن
1
481

ئەلا ئەی ساحیبی دەرک و درایەت

غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
529

گوێ بگرە لە من ئەی بادی سەبا

مثنوی
10 بڕگەیی
4
722

ئەی حەلاوەخان خوشکی خۆش کەلام

قصیده
10 بڕگەیی
5
726

ئەلا ئەی ساقیی بەزمی حەیاتم

مستزاد
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
507

سەرم ئێشێ لەبەر بێ چایی قوربان

غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
2
729

هەر چایە لەم جیهانە مەحبووبی ئینس و جانە

غزل
مفاعلن فعولن مفاعلن فعولن
2
984

برادەر هەر کەسێ چا بێ دەبێ ئەو یاوەری چا بێ

قصیده
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
13
3593

ئەی چا مەگەر تۆ مەنبەعی شادی و عوشرەتی

غزل
15 بڕگەیی (5+5+5)
3
644

ئەلا ئەی ئەهلی کاشانە بە جێ بێنە ڕەسمی موسوڵمانی

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
492

هۆ برای عەزیز کاکی چوارتایی

قصیده
10 بڕگەیی
4
507

مووسمی سەیران و گەشتە سەوزە سەحرا کاکە گیان

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
479

غەیری خوا هەڵناگرێ مەعلوومە شانی کەس لە ناس

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
470

خودا قەهری لە جێیە گرت و مەیلی بوو بە وێرانی

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
418

ئەگەر ئەپرسن ئەحواڵی سەعید

غزل
10 بڕگەیی
1
474

سەیری چەرخی حیلەباز و مەکر و فێڵی ڕۆزگار

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
3
507

ئێستە وا مەشهوور بووە ئەم هەرزنە ماڵی منە

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
389

سەیری ئەم لوتفە کردی خوداوەندی بێ نیاز

غزل
14 بڕگەیی
2
469

گاڵۆکێکم بوو چ گاڵۆک گاڵۆڵێکی زۆر عەجیب

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
522

ئەی موسوڵمانان تەماشا کەن لە فەزلی موستەعان

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
501

ئەوا بۆت هات کەڵەشێرێکی مل ڕووت

غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
2
527

بۆم وەها مەعلووم بووە ئێستا لە لا ئەهلی سەلەف

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
497

بە تەقدیری خودایی حەییی بێچوون

مخمس
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
445

ئەوێستا ئەهلی عیلمە دڵ بریندار

قالب نامشخص
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
465

من کە ڕازی بووم بە خەپلەی هەرزن و نانی شەعیر

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
558

بۆ خۆشەویستم ڕەفیقی شەفیق

مثنوی
10 بڕگەیی
2
659

ڕۆحەکەم دوختەر گەیشت نامەکەت

لە زمانی ڕەئووفی کوڕیەوە لە وەڵامی نامەی دوختەری کوڕی حوسەینی فەقێی زینۆ
قالب نامشخص
10 بڕگەیی
3
689

شک ئەبەم شەخسێ لە ڕۆما پێی ئەڵێن مەللا حەسەن

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
542

حەمد و سوپاس و شوکری بێ عەدەد

وەفاتنامە
مثنوی
10 بڕگەیی
3
599

وەرن تێ فکرن لە دەوری زەمان

وەفاتنامە٢
مثنوی
10 بڕگەیی
8
563

خۆزگە پیاوێکی ڕەشید و ئازا

شادیانەی گیسکەڕەش
مثنوی
10 بڕگەیی
1
442

حەمد و سوپاس و شوکر و سەنای زۆر

بەشارەت نامە
مثنوی
10 بڕگەیی
8
620

کاکە بۆ حیرس و تەمەع بەسیە ئیتر سوێنی درۆ

دوبیتی
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
1
465

شەرابی جەننەتم ناوێ بەغەیری وەسلی مەعشووقان

دوبیتی
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
582

ئەتۆ کەی بووی موتیعی ئەمر و فەرمان

دوبیتی
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
320

نەماوە حاڵەتی ژینم لە دەس چوو ڕۆحی شیرینم

مخمس
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
764

بە شەونوێژ و لە ئەورادی سبەینان

دوبیتی
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
316

بەڵێ ئێمە شکست و ناتەواوین

دوبیتی
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
257

ئەگەر چی زۆرە ئەلحەق بەحری ڕەحمەت

دوبیتی
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
286

مەدە عومرت بە زایع ئەی برادەر

دوبیتی
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
269

ئەوانەی پیاوی خوا بوون گشت بە ئیمان

دوبیتی
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
242

ئەگەر عەفوی خودا نەتکا سەبوکبار

دوبیتی
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
328

ئەگەر مەردی بەبێ دەسمایە ئەی یار

دوبیتی
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
328

بڕۆ شێخێکی کامیل بگرە ئەی پیر

دوبیتی
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
260

بەگوێرەی ئەمری نەفس و دێوی غەددار

دوبیتی
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
307

ئەوا فەسڵی بەهارە و مەوسیمی دەی

غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
2
378

ئەوی خوێڕی نەبێ و ئازانە بڕوا

دوبیتی
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
512

مەبە لاڕێ لەسەر جادەی شەریعەت

دوبیتی
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
329

سەلامی من میسالی بەفر و باران

غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
2
333

خودا کەی بێت ببینم لەناکاو

غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
358

هەتا لەم تۆزە عومرت ماوە ئێستا

دوبیتی
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
522

نەبی لاڕێ لە جادەی ئەولیاکان

دوبیتی
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
449

هەتا کەی تابیعی نەفسی خەسیسی

دوبیتی
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
277

هەتا کەی جاهیل و بێ عەقڵ و خاوی

دوبیتی
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
386

مەبە تالیب بە ئەسبابی مەلاهی

دوبیتی
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
276

حەمد و سەنا بۆ خوایێ کە رب العالمينە

قەسیدەی باران
قصیده
مفاعلن فعولن مفاعلن فعولن
4
519

بڕۆ خاکت بەسەر هەر قۆڕ بەسەر کە

دوبیتی
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
266

ڕەنگ و ڕووی خۆت بە تاعەت سوور و جوان کە

دوبیتی
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
328

کە چونکە خوا غەفوور و هەم ڕەحیمە

دوبیتی
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
313

بەسە تاکەی ئیتر تەرکی جەفا کە

دوبیتی
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
283

سەد شوکر ئیمشەو کە ڕەیحان ساقیی مەیخانەیە

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
341

ئەڵێن چونکە نەیانداینێ ئیدارە میللەتی لادێ

ئیدارەی مەلا ئێستا لە لادێ
قطعه
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
363

ویساڵی تۆ لە گەماوی ئەمین بە تازە نایگەیتێ

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
299