غونچە باغی جینانی ئەی سەنەم یاخود پەری

از کتاب:
دیوانی ویساڵی
اثر:
وصالی (1902-1973)
 1 دقیقه  521 مشاهده
غونچە باغی جینانی ئەی سەنەم یاخود پەری؟
ساحیبی وەک تۆم نەدیوە بۆ فریب و دولبەری
خۆشەچینی خەرمەنی حوسنی جەماڵی تۆ ئەکەن
ئەی مەهی من، میهری ماهـ و زوهرە و هەم موشتەری
مەدحی فیردەوسی جەماڵت ناکرێ ئەسڵەن بە سەد
شاعیرانی میسلی فیردەوسیاعلام و سەعدیاعلام و ئەنوەریاعلام