غونچە باغی جینانی ئەی سەنەم یاخود پەری

لە کتێبی:
دیوانی ویساڵی
بەرهەمی:
ویساڵی (1902-1973)
 1 خولەک  562 بینین
غونچە باغی جینانی ئەی سەنەم یاخود پەری؟
ساحیبی وەک تۆم نەدیوە بۆ فریب و دولبەری
خۆشەچینی خەرمەنی حوسنی جەماڵی تۆ ئەکەن
ئەی مەهی من، میهری ماهـ و زوهرە و هەم موشتەری
مەدحی فیردەوسی جەماڵت ناکرێ ئەسڵەن بە سەد
شاعیرانی میسلی فیردەوسیناوی تایبەت و سەعدیناوی تایبەت و ئەنوەریناوی تایبەت