وصالی

تخلص:
ویساڵی
تولد:
1902 - تکیه قره داغ
وفات:
1973 - سلیمانیه
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
3542

آثار: