ئەگەر خورشیدی ڕووی دەرخا لەسەر خۆی لابدا تارا

از کتاب:
دیوانی ویساڵی
اثر:
وصالی (1902-1973)
 2 دقیقه  593 مشاهده
ئەگەر خورشیدی ڕووی دەرخا لەسەر خۆی لابدا تارا
ئەبن مەخفی مەهـ و ئەختەر لە شەوقی تەلعەتی زارا
بەبێ گوڵ نامەوێ چ بکەم لە گابەروااعلام و سپیدارااعلام
فیدای چاوی ئەکەم موڵکی جەماعلام و ئەسکەندەراعلام و دارااعلام
- - - - - - - - - - - - - - - -متن نامشخص
اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما رافارسی
ئەگەر شەو بێت و بمشێلێ لەسەر دۆشەک جیهانئارا
به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا رافارسی
سیاحەتگاهی خووبان وەکوو جەننەت لە دنیادا
کنار آب رکن‌آباد و گل گشت مصلّی رافارسی
خودا چ بکەم لە زوڵف و خاڵ و چاوی کاڵ و لێوی ئاڵ
چنان بردند صبر از دل که ترکان کانی یغما رافارسی
جەماڵی ئەو دڵارایە، جەلایی صبغة اللهعربییە
به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا رافارسی
مەکەن لۆمەم لە عەشقی یار، دڵ و شەرم و حەیام ڕۆیی
که عشق از پردهٔ عصمت برون آرد زلیخا رافارسی
وەها مەجهوولە گەنجی ڕووت لە چینی ئەژدەهای زوڵفت
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معمّا رافارسی
قسەی ناسێح لە گوێ مەگرن قبووڵی کەن هەموو هەر وەک
جوانان سعادتمند پند پیر دانا رافارسی
لە زاری تۆ ئەگەر ببیەم جنێویش هەر لەلام خۆشە
جواب تلخ می زیبد لب لعل شکر خارافارسی
ئەوەندە جوان و شیرینە ویساڵیتخلص بەندی ئەشعارت
که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا رافارسی