ئەلا ئەی ساقیی بەزمی حەیاتم

از کتاب:
دیوانی ویساڵی
اثر:
وصالی (1902-1973)
 1 دقیقه  536 مشاهده
ئەلا ئەی ساقیی بەزمی حەیاتم
ئەلا ئەی موڕشیدی ڕێگەی نەجاتم
ئەلا ئەی باعیسی ئارامی جانم
ئەلا ئەی مایەیی نەفی و سوباتم
ئەتۆ لەم ناحیە بۆ ئێمە شەمعی
وەکوو پەروانە ئەمنیش موبتەلاتم
ویساڵیتخلص ئارەزووی بوو بۆ مولاقات
وەلی ڕۆژ بوو بە مانیع گەر نەهاتم
***
عەزیزم نووری چاوم عەلی یەفەندی
خودا بۆت زیاد بکا پایەی بوڵەندی
لە بێشەی ماوەتاعلاما وەک شێری مەستی
لە بەزمی چاییا تیمسالی قەندی
لەبۆ ئیفای وەزیفە خۆت لە ماوەتاعلام
شوکر سوڵتەت هەیە بێباک و ڕەندی
ئیلاهی بۆ ویساڵیتخلص هەر بمێنی
شوکر پیاوێکی باش و بێ وەزەندی
***
ئەلا ئەی نووری چاوی ...متن نامشخص ئەغیار
لە باغی ماوەتا تۆی وەردی بێخار
ئەوا ناردم کەڵەشێرێ بە دیاری
بە ڕەنگ مانەندی تاووس کەبکڕەفتار
کلیلی چاکە بۆ مانگایی ئەعدا
لە مەیدانا میسالی شێری هوشیار
ویساڵیتخلص هەر ئەوی بۆ ناردی بۆ تۆ
قوبووڵی کە ئەتۆش وەک دوڕی شەهوار