ئەگەر مەردی بەبێ دەسمایە ئەی یار

از کتاب:
دیوانی ویساڵی
اثر:
وصالی (1902-1973)
 1 دقیقه  344 مشاهده
ئەگەر مەردی بەبێ دەسمایە ئەی یار
ئەبی ڕیسوا لە بەینی یار و ئەغیار
بە تاعەت مایە پەیدا کە ویساڵیتخلص
بە موحتاجی مەچۆرە شار و بازاڕ