ئەگەر چی زۆرە ئەلحەق بەحری ڕەحمەت

از کتاب:
دیوانی ویساڵی
اثر:
وصالی (1902-1973)
 1 دقیقه  298 مشاهده
ئەگەر چی زۆرە ئەلحەق بەحری ڕەحمەت
بە تۆ چی موزنیب و دڵ پڕ لە قەسوەت
دڵم خۆشە بە ئایات ئەی ویساڵیتخلص
ڕەحم بۆ موزنیبە، ئەمما بە زەحمەت