ئەگەر چی زۆرە ئەلحەق بەحری ڕەحمەت

لە کتێبی:
دیوانی ویساڵی
بەرهەمی:
ویساڵی (1902-1973)
 1 خولەک  297 بینین
ئەگەر چی زۆرە ئەلحەق بەحری ڕەحمەت
بە تۆ چی موزنیب و دڵ پڕ لە قەسوەت
دڵم خۆشە بە ئایات ئەی ویساڵیناسناوی ئەدەبی
ڕەحم بۆ موزنیبە، ئەمما بە زەحمەت