نەبی لاڕێ لە جادەی ئەولیاکان

از کتاب:
دیوانی ویساڵی
اثر:
وصالی (1902-1973)
 1 دقیقه  468 مشاهده
نەبی لاڕێ لە جادەی ئەولیاکان
نەوەک ون بی و ببی وێڵی بیابان
ویساڵیتخلص وەک سەگی ئەسحابی کەهفی
دەخیلە بەرمەدە دامێنی چاکان