ئەوی خوێڕی نەبێ و ئازانە بڕوا

از کتاب:
دیوانی ویساڵی
اثر:
وصالی (1902-1973)
 1 دقیقه  527 مشاهده
ئەوی خوێڕی نەبێ و ئازانە بڕوا
لە مەحشەر نابێ قەت مەهتووک و ڕیسوا
ئەگەر بێکارە بێ وەک تۆ ویساڵیتخلص
سەروبن تێی ئەخەن مەئمووری مەولا