بەگوێرەی ئەمری نەفس و دێوی غەددار

از کتاب:
دیوانی ویساڵی
اثر:
وصالی (1902-1973)
 1 دقیقه  322 مشاهده
بەگوێرەی ئەمری نەفس و دێوی غەددار
خەریکی ئیشی بەد بی و پیسیی کردار
ویساڵیتخلص بێشک ئەیبینی و ئەچێژی
عەزابی سەخت و ئێشی شیددەتی نار