غەریقی بەحری عسیانم اغثني يا رسول الله

از کتاب:
دیوانی ویساڵی
اثر:
وصالی (1902-1973)
 2 دقیقه  705 مشاهده
غەریقی بەحری عیسیانم، اغثني يا رسول اللهعربی
حەریقی ناری نیسیانم، اغثني يا رسول اللهعربی
لە میوەی نەخلی بوستانت عەجەب مەستوور و مەهجوورم
هوزارئاسا بە ئیفغانم، اغثني يا رسول اللهعربی
ئەگەر مەللاحی ئەلتافت نەنێری بۆ منی عاسی
سەراپا غەرقی تۆفانم، اغثني يا رسول اللهعربی
ئەوا بەفری - - -متن نامشخص کێوی ئەعزامی هەموو داگرت
بە حەق موحتاجی بارانم، اغثني يا رسول اللهعربی
مەتاعی دڵ، قەناعەت بوو، چەتەی نەفع و تەمەع بردیان
ئەوا نابووت و عوریانم، اغثني يا رسول اللهعربی
لە ڕووسووری عیبادەت بووم و ڕووزەرد و خەجاڵەت مام
زەلیلی باری هیجرانم، اغثني يا رسول اللهعربی
لە کێوی غەفڵەت و ڕێگەی نەدامەت وا بە ڕیسوایی
ئەسیری نەفس و شەیتانم، اغثني يا رسول اللهعربی
بە سەنگی حەسرەتی میحنەت، بە گورزی زەحمەتی
شکستەفەرق و غەڵتانم، اغثني يا رسول اللهعربی
لە دەوری کەعبەی قوربت منی بێدڵ بە ناکامی
وەکوو واماندە حەیرانم، اغثني يا رسول اللهعربی
ئەگەر چی من کە ڕووزەردم، ئومێدم هەر هەیە چونکە
سەگی دەرگاهی یەزدانم، اغثني يا رسول اللهعربی
بە یادی مەیکەدەی حوسنت منی سەرگەشتە ڕۆژ و شەو
موقیمی بەیتی ئەحزانم، اغثني يا رسول اللهعربی
لە نێو مزگەوتی تاعەتدا، لە بۆ دڵ شەمعی ئیخلاسم
نییە، چبکەم، پەرێشانم، اغثني يا رسول اللهعربی
لە کووچەی زیللەتا کەوتووم و بەرگی زیللەتم پۆشی
نەما قووەی تن و جانم، اغثني يا رسول اللهعربی
ویساڵیتخلصش هەر وەکوو یاران، لەدووی ئەسحاب و ئالی تۆ
کە دوورئوفتادە و حەیرانم، اغثني يا رسول اللهعربی