هیمن صمدی

هیمن صمدی

مکان:
مریوان
مشارکت‌ها:
مشارکت در 9 کتاب

مشارکت‌ها:

  1. بارانی ڕەحمەت: آمادە کردن برای دیتابیس
  2. دیوانی ویساڵی: تایپ
  3. شیعرەکانی مەلا ئاوارە: آمادە کردن برای دیتابیس
  4. چوار نامیلکەی عەلی شەریعەتی: آمادە کردن برای دیتابیس (یەک لە پەنای خاڵ و سیفری بێ بڕانەوە-ئارێ برا! وا ڕابرا)
  5. دیوانی محەمەد ساڵح دیلان: آمادە کردن برای دیتابیس
  6. دیوانی ئەسیری: آمادە کردن برای دیتابیس
  7. دیوانی ئەدەب: آمادە کردن برای دیتابیس
  8. دیوانی کانی: آمادە کردن برای دیتابیس
  9. دیوانی عاسی: آمادە کردن برای دیتابیس